Vergadering Commissie Strategische Opgaven 20 oktober 2023

Datum: 20 oktober 2023
Starttijd: 13:30
Locatie: Statenzaal

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Toezeggingenlijst
 5. Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven 15 september 2023
 6. Volgende vergadering: 1 december 2023
 7. Sluiting
 8. Stukken ter kennisneming
 9. Brief GS van 19 september 2023 over lijst met koplopersmaatregelen - 367072
  1. Brief GS van 19 september 2023 over lijst met koplopersmaatregelen - 367072
  2. Brief GS (bijlage) van 19 september 2023 over lijst met koplopersmaatregelen NPLG - 376072
 10. Brief namens de Sloedorpen van 21 september 2023 over Participatie- en communicatieproces project bouw 2 nieuwe kerncentrales - 367561
  1. Brief namens de Sloedorpen van 21 september 2023 over Participatie- en communicatieproces project bouw 2 nieuwe kerncentrales - 367561
  2. Brief namens de Sloedorpen (bijlage - Persbericht) van 21 september 2023 over Participatie- en communicatieproces project bouw 2 nieuwe kerncentrales - 367561

Laatste wijziging 26-09-2023 16:07:27