Vergadering Commissie Strategische Opgaven 23 februari 2024

Datum: 23 februari 2024
Starttijd: 13:30
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Brief GS van 23 januari 2024 Inzake start traject energievisie zeeland - 399764
  1. E-mail Borsele tot de Kern van 25 januari 2024 over Mogelijkheden ondergrondse hoogspanningsverbindingen - 400391
   1. E-mail Borsele tot de Kern van 25 januari 2024 over Mogelijkheden ondergrondse hoogspanningsverbindingen - 400391
   2. E-mail Borsele tot de Kern (bijlage - Persbericht) van 25 januari 2024 over Mogelijkheden ondergrondse hoogspanningsverbindingen - 400391
  2. Brief GS van 6 februari 2024 over ingekomen brief Stedin tav. deelnameverplichting Schouwen-Duiveland en Tholen - 403570
   1. Brief GS van 6 februari 2024 over ingekomen brief Stedin tav. deelnameverplichting Schouwen-Duiveland en Tholen - 403570
   2. Brief GS (bijlage - brief Stedin) van 6 februari 2024 over ingekomen brief Stedin tav. deelnameverplichting Schouwen-Duiveland en Tholen - 403570
  1. Brief GS van 23 januari 2024 Inzake start traject energievisie zeeland - 399764
  2. Brief GS (bijlage - Startnotitie energievisie) van 23 januari 2024 Inzake start traject energievisie zeeland - 399764
  3. Brief GS (bijlage - Concept Aanpak energie infrastructuur Zeeland) van 23 januari 2024 Inzake start traject energievisie zeeland - 399764
  4. Brief GS (bijlage - Motie nr. 78 Buurtbatterij) van 23 januari 2024 Inzake start traject energievisie zeeland - 399764
  5. Brief GS (bijlage - Projectenlijst pMIEK en nMIEK) van 23 januari 2024 Inzake start traject energievisie zeeland - 399764
  6. Vragen BBB en antwoord over Brief GS van 23 januari 2024 Inzake start traject energievisie zeeland - 399764, agendapunt 4
  7. Vragen D66 en antwoord over Brief GS van 23 januari 2024 Inzake start traject energievisie zeeland - 399764, agendapunt 4
  8. Vragen PvdD en antwoord over Brief GS van 23 januari 2024 Inzake start traject energievisie zeeland - 399764, agendapunt 4
 5. Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven 19 januari 2024
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven 19 januari 2024
 6. Toezeggingenlijst
  1. TOEZEGGINGENLIJST Commissie Strategische Opgaven 23 februari 2024
 7. Volgende vergadering: 22 maart 2024, aanvang 13:30 uur
 8. Sluiting
 9. Stukken ter kennisneming

Laatste wijziging 26-02-2024 17:11:08