Vergadering Gedeputeerde Staten 20 oktober 2015

Datum: 20 oktober 2015
Starttijd: 09:30
Locatie: Admiraliteitszaal

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten van 20 oktober 2015

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

Reactie GS op aanbevelingen door Raad voor de financiële verhoudingen

Recent is het rapport 'Grond, geld en gemeenten' van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) verschenen over de betekenis en gevolgen van de gemeentelijke grondexploitaties voor de bestuurlijke en financiële verhoudingen. Naast een aantal aanbevelingen die naadloos aansluiten bij de op handen zijnde aanscherping van de boekhoudvoorschriften van grondexploitaties doet de Rfv ook aanbevelingen over de financieel toezichthoudende rol op gemeenten en de kaderstellende rol van de Provincie op het terrein van de ruimtelijke ordening. Gedeputeerde Staten hebben met een brief aan Provinciale Staten een eerste reactie gegeven op deze aanbevelingen.

Bezwaarschrift investeringssubsidie  herstelmaatregelen Natura 2000 Landgoederen Watergat I en II B.V. 'kennelijk niet-ontvankelijk'

Landgoed Watergat Il B.V. heeft per e-mail bezwaar ingediend op het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) tot verstrekking van een voorschot ten behoeve van de uitvoering van herstelmaatregelen. Indienen van een bezwaar via e-mail is niet mogelijk en de bezwaarde heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid alsnog per brief het bezwaar in te dienen. GS volgen het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften en verklaren het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk.

Bezwaarschrift Landgoed Watergat B.V. over onmogelijkheid indienen bezwaar via e-mail niet-ontvankelijk

Landgoed Watergat B.V. heeft per e-mail bezwaar ingediend vanwege het feit dat de elektronische weg nog niet is opengesteld voor bewaar en beroep. Indienen van een bezwaar via e-mail is niet mogelijk. Gedeputeerde Staten volgen het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften en verklaren het bezwaar niet ontvankelijk.

9.000 euro voor Skills Talents wedstrijden in Zeeuws beroepsonderwijs

De Skills Talents wedstrijden in Zeeland krijgen van de Provincie Zeeland een subsidie van ruim € 9.000. Tijdens deze vakwedstrijden kunnen alle leerlingen in het Zeeuwse beroepsonderwijs hun vaardigheden laten zien. Dat doen ze in tien verschillende vakrichtingen: van Bouwtechniek tot Zorg en van Horeca tot Tuinaanleg. De winnaars gaan als team naar de landelijke finale. Dat Zeeuwse vmbo-leerlingen excellent zijn in hun vak hebben ze in het verleden al bewezen. In de laatste zes jaar is het Zeeuwse team vier keer Nederlands kampioen geworden.

Subsidie voor samenstellen en inrichten tentoonstelling De Romeinse Kust

De Provincie Zeeland verleent een subsidie van € 5.000 aan het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden voor het samenstellen en inrichten van de tentoonstelling De Romeinse Kust. Deze tentoonstelling is te zien van 31 maart tot en met 2 oktober 2016 in dit museum. Daarna is de tentoonstelling tot en met 1 maart 2018 te zien in musea in Noord- en Zuid-Holland en in het Archeologisch Museum Zeeland in Aardenburg.

Subsidie voor kinderen in armoede via Splinter

De Provincie Zeeland subsidieert stichting Splinter met maximaal 2.500 voor activiteiten in 2015. De stichting organiseert een bijeenkomst in het kader van Het Zeeuws Pact: 'Het Kindpakket' op 11 november 2015. Doel van Het Zeeuws Pact is om armoede onder kinderen en jongeren te bestrijden.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 27 oktober 2015.

 

Een greep uit de agenda:

20 oktober 2015

Jo-Annes de Bat krijgt het eerste exemplaar van het boek 'Beveland, hart van Zeeland' aangeboden in Wilhelminadorp.

Ben de Reu woont de boekpresentatie 'Ons 200-jarig Koninkrijk' bij in het Stadsmuseum in Gent.

21 oktober 2015

Han Polman is aanwezig bij de monitoring committee van de Maritime Incident Response Group (MIRG) in het provinciehuis in Middelburg.

Jo-Annes de Bat opent in de Doelen in Rotterdam het internationale congres Aquaculture Europe 2015 - AE2015 samen met H. Kool (Economische Zaken), M. Scholten (Wageningen UR) en S. Kaushik (European Aquaculture Society).

Harry van der Maas bezoekt het Roosevelt Study Center in Middelburg.

22 oktober 2015

Harry van der Maas opent de voorronde van het Provinciaal Jeugddebat in het provinciehuis.

Carla Schönknecht is aanwezig bij de gastheernetwerkbijeenkomst Oosterschelde om 13.30 uur in Goes.

23 oktober 2015

Harry van der Maas bezoekt informatiebijeenkomst Nieuwe Sluis Terneuzen.

Ben de Reu neemt deel aan de informatiebijeenkomst voor PS , GS, PS-Burgercommissieleden en de PS-Fractieondersteuning over de Zeesluis in Terneuzen. Ook verzorgt hij de 1e borduursteek aan het Tapijt van Assenede, Tapijt van Floris ende Blancefloer in de kerk van Assenede.