Vergadering Gedeputeerde Staten 8 december 2015

Datum: 8 december 2015
Starttijd: 09:30
Locatie: Admiraliteitszaal

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten van 8 december 2015

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Zij nam de volgende besluiten.

De Tour in Nederland: evaluatierapport

Water en land, molens, dijken, de deltawerken, een wielertocht in juli en de slag om Zeeland! Dit is kort samengevat de Touretappe naar Zeeland op 5 juli 2015.
Lees het evaluatierapport

Speedmars Korps Mariniers via Domburg en Vlissingen naar Glazen Huis in Heerlen

Zestien leden van het Korps Mariniers speedmarsen twee dagen voor Kerstmis van Rotterdam via Domburg en Vlissingen naar het Glazen Huis van Serious Request in Heerlen. In het jubileumjaar van het korps leggen ze 350 kilometer af in hoog looptempo om geld op te halen voor de jaarlijkse 3FM-actie voor het Rode Kruis. Dit jaar voor kinderen en jongeren in oorlogsgebieden. De Provincie Zeeland werkt graag mee aan deze actie voor het goede doel met een bijdrage van € 8.000. Door de samenwerking tussen het Zeeuwse glazen huis in Domburg en de actie van het Korps Mariniers, ontstaat bovendien een unieke kans om te laten zien waar Zeeland voor staat.

Bijdrage ministerie EZ aan Tidal Technology Center Grevelingendam

Het ministerie van Economische Zaken heeft voor het project Tidal Technology Center Grevelingendam € 100.000 beschikbaar gesteld. Dit budget wordt door de Provincie Zeeland als subsidie verleend aan BTProjects. Het Tidal Technology Center heeft als doel een veelzijdig centrum te zijn voor tests, demonstraties, onderzoek en certificering van, aan en rondom getijdenturbines. Daarnaast worden eigen demonstratie-turbines aangeschaft in samenwerking met technologieleveranciers. Met deze turbines wordt duurzame energie opgewekt.

Beslissing op bezwaarschrift van gemeente Tholen

De gemeente Tholen heeft een aanvraag ingediend voor het plaatsen van verwijzingen naar twee Bed & Breakfasts in de gemeente. Deze voldoen niet aan het beleid, waardoor wij de aanvraag hebben afgewezen. Hiertegen is door gemeente Tholen bezwaar aangetekend. Dit bezwaar is door de onafhankelijke adviescommissie Bezwaar- en Beroepschriften behandeld en ongegrond verklaard. Deze conclusie van de adviescommissie wordt nu door het college van Gedeputeerde Staten overgenomen.

Afwijzing verzoek tot handhaving Oosterpark Oostkapelle

Gedeputeerde Staten hebben een handhavingsverzoek ontvangen van een inwoner uit Meerssen. Hierin wordt de Provincie verzocht om handhavend op te treden tegen de gemeente Veere. De reden hiervoor is dat de gemeente Veere op verzoek de bestemming van vakantiewoningen op het Oosterpark in Oostkapelle verandert naar permanent wonen. Gedeputeerde Staten hebben besloten om het handhavingsverzoek in concept af te wijzen. Er is onvoldoende grond voor de Provincie om handhavend op te treden.

Protocol Gebruik ICT-faciliteiten en sociale media

Gedeputeerde Staten willen het gebruik van e-mail, internet, telefonie-, netwerk- en datafaciliteiten en sociale media reguleren. Het protocol gebruik ICT-faciliteiten en Sociale Media is geactualiseerd en voorziet in spelregels voor dit gebruik. Het protocol is bedoeld voor de provinciale medewerkers, de commissaris van de Koning en de gedeputeerden.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 – 63 10 50.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 15 december 2015.

Een greep uit de agenda:

8 december 2015

Harry van der Maas gaat naar de informatiebijeenkomst Sloeweg in 's-Heerenhoek.

9 december 2015

Jo-Annes de Bat gaat op werkbezoek bij Provispo in Terneuzen.

Han Polman bezoekt de proeftuin van RWS wonen in Goes.

Carla Schönknecht verzorgt het welkomstwoord tijdens de consultatiebijeenkomst over de Natuurvisie 2016-2022 van de Provincie met belanghebbenden in Middelburg.

10 december 2015

Jo-Annes de Bat overhandigt als voorzitter van de provinciale accreditatiecommissie de certificaten Zeker Zeeuws Streekproduct aan ondernemers in het provinciehuis in Middelburg.
’s-Middags woont hij het ZLTO Congres bij in 's-Hertogenbosch. ’s-Avonds is hij uitgenodigd voor de viering van het 25-jarig bestaan van Faasse & Fermont.

Harry van der Maas reikt de prijs Skills Talents uit in Goes.

Han Polman is aanwezig bij de Schrijfmarathon Amnesty International in de Drvkkerry in Middelburg.

Johannes de Bat en Ben de Reu gaan naar het afscheid van de heer Wies Saman in de Nieuwe Kerk in Middelburg.

Carla Schönknecht spreekt met Toeristisch Ondernemend Zeeland bij de Kamer van Koophandel (ondernemershuis). Ook gaat zij naar de bijeenkomst van het Kavelruilbureau Zeeland, waar zij reageert op stellingen.

11 december 2015

Het GS-college is aanwezig bij de openbare vergadering van Provinciale Staten.