Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda - 17026919
 4. Concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 1 december 2017
  1. Besluitenlijst (concept) Statenvergadering 1 december 2017 - 17027643
 5. Vervanging Statenlid
  1. Verzoek van de heer R. van Tilborg (SP) tot definitieve vervanging Statenlidmaatschap - 17025887
   1. Brief (oplegnotitie) de heer R. van Tilborg (SP) van 14 november 2017 met verzoek tot definitieve vervanging Statenlidmaatschap - (17025887) - 17025894
   2. Brief de heer R. van Tilborg (SP) van 14 november 2017 met verzoek tot definitieve vervanging Statenlidmaatschap - 17025887
  2. Benoeming en beëdiging van de heer J.J. Rijkse
 6. Ingekomen stukken
  1. Verzoek raadgevend referendum (auto's op de boot) Initiatiefgroep "De Boot moet blijven/De Boot moet terug" - 17026259
   1. Brief (oplegnotitie) Initiatiefgroep De Boot moet blijven-De Boot moet terug met verzoek tot referendum autoafvaarten Vlissingen-Breskens (17026259) - 17027882
   2. Verzoek raadgevend referendum Initiatiefgroep "De Boot moet blijven-De Boot moet terug", zonder pers.gegevens - 17026259
   3. Brief van Initiatiefgroep De Boot moet Blijven van 8 december 2017 "De Boot moet terug" met bezwaar tegen niet ontvangelijk verklaren - 17028100
  2. E-mail van burger van 30 november 2017 over fijnstof doodsoorzaak nummer 2 - 17027243
   1. E-mail burger (oplegnotitie) van 30 november 2017 over fijnstof doodsoorzaak nummer 2 - 17027848
   2. E-mail burger van 30 november 2017 over Fijnstof doodsoorzaak nummer 2, zonder persoonsgegevens, met bijlage - 17027243
  3. E-mail aan PS van 4 december 2017 met afschrift brief Zeeland Seaports aan VDS Staal- en Machinebouw BV (Middelburg) over Erfpachtovereenkomst - 17027505
   1. E-mail (oplegnotitie) VDS Staal- en Machinebouw BV te Middelburg van 4 december 2017 aan PS met afschrift brief Zeeland Seaports aan VDS over erfpachtovereenkomst - 17027922
   2. E-mail aan PS van 4 december 2017 met afschrift brief Zeeland Seaports aan VDS Staal- en Machinebouw BV (Middelburg) over Erfpachtovereenkomst, zonder persoonsgegevens - 17027505
  4. Brief ZMf van 6 december 2016 met suggesties voor de kadernota omgevingsvisie - 17027752
   1. Brief ZMF (oplegnotitie) van 6 december 2016 met suggesties voor de kadernota omgevingsvisie (17027752) - 17028044
   2. Brief ZMf van 6 december 2017 met suggesties voor de kadernota omgevingsvisie, zonder persoonsgegevens - 17027752
   1. Brief namens de ontwikkelaars betrokken bij de ' Pilot Cadzand-Bad' van 5 december 2017 over verhuurplicht – 17027853
    1. Brief (oplegnotitie) namens de ontwikkelaars betrokken bij de ' Pilot Cadzand-Bad' van 5 december 2017 over verhuurplicht (17027853) - 17028047.docx
    2. Brief namens de ontwikkelaars betrokken bij de ' Pilot Cadzand-Bad' van 5 december 2017 over verhuurplicht, zonder persoonsgegevens - 17027853
   1. Brief Zeeuws Landschap van 4 december 2017 over Kadernota Zeeuwse Omgevingsvisie 2018 - 17027094
    1. Brief (oplegnotitie) Zeeuws Landschap over Kadernota Zeeuwse Omgevingsvisie 2018 (17027094) - 17028068
    2. Brief Zeeuws Landschap over Kadernota Zeeuwse Omgevingsvisie 2018, zonder persoonsgegevens - 17027094
   1. Brief TOZeeland van 8 december 2017 met reactie op Kadernota Zeeuwse Omgevingsvisie 2018 - 17028050
    1. Brief (oplegnotitie) TOZeeland van 8 december 2017 met reactie op Kadernota Zeeuwse Omgevingsvisie 2018 (17028050) - 17028081
    2. Brief TOZeeland van 8 december 2017 met reactie op Kadernota Zeeuwse Omgevingsvisie 2018 - 17028050
   1. Brief Bestuurlijk Platform De Bevelanden van 8 december 2017 over Kadernota Zeeuwse Omgevingsvisie - 17028053
    1. Brief (oplegnotitie) Bestuurlijk Platform De Bevelanden van 8 december 2017 over Kadernota Zeeuwse Omgevingsvisie 2018 (17028053) - 17028082
    2. Brief Bestuurlijk Platform De Bevelanden van 8 december 2017 over Kadernota Zeeuwse Omgevingsvisie - 17028053
   1. E-mail van Dorpsraad Kruiningen van 4 december 2017 over gebiedsontsluiting Yerseke-Kruiningen - 17027865
    1. E-mail (oplegnotitie) Dorpsraad Kruiningen over Gebiedsontsluiting Yerseke-Kruiningen (17027865) - 17027880
    2. E-mail van Dorpsraad Kruiningen van 4 december 2017 over gebiedsontsluiting Yerseke-Kruiningen, zonder persoonsgegevens - 17027865
   1. E-mail namens Bewoners en omwonenden Zanddijk van 8 december 2017 met brief over Zanddijk discussie - 17028016
    1. E-mail (oplegnotitie) bewoners en omwonenden Zanddijk van 8 december 2017 met brief over Zanddijk discussie - 17028116
    2. E-mail namens Bewoners en omwonenden Zanddijk van 8 december 2017 met brief over Zanddijk discussie, zonder persoonsgegevens - 17028016
   1. E-mail Eerste Kamer der Staten-Generaal van 6 december 2017 met parlementair jaarbericht 2016-2017 - 17027864
    1. E-mail (oplegnotitie) Eerste Kamer parlementair jaarbericht 2016-2017 (17027864) - 17028064
    2. E-mail Eerste Kamer der Staten-Generaal van 6 december 2017 met parlementair jaarbericht 2016-2017 - 17027864
   1. E-mail Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) van 6 december 2017 over Zienswijze over dieren in de natuur, met rapporten - 17027869
    1. E-mail RDA (oplegnotitie) van 6 december 2017 over zienswijze dierenwelzijn in de natuur (17027869) - 17028065
    2. E-mail Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) van 6 december 2017 over Zienswijze over dieren in de natuur, met rapporten, zonder persoonsgegevens - 17027869
   1. Brief (afschrift ) VDS Staal- en Machinebouw aan NV Zeeland Seaport m.b.t. erfpachtovereenkomst - 17028036
    1. Brief (afschrift, oplegnotitie) VDS Staal- en Machinebouw aan NV Zeeland Seaports m.b.t. erfpachtovereenkomst (17028036) - 17028544
    2. Brief (Afschrift ) VDS Staal- en Machinebouw aan NV Zeeland Seaport m.b.t. erfpachtovereenkomst, zonder persoonsgegevens - 17028036
   1. Statenfractie SP Zeeland 12 december 2017: Schone Energienota - 17028454
    1. overig - nota SP (oplegnotitie) schone energie voor iedereen - 17028754
    2. Overig - nota SP schone energie voor iedereen - 17028454.pdf
   1. Brief Rekenkamer Zeeland van 11 december 2017 met definitieve startnotitie onderzoek rol PS en GS bij project Zuid-West 380 kV West - 17028694
   1. Brief VZG van 14 december 2017 over kadernota Zeeuwse Omgevingsvisie 2018 - 17028832
 7. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 28 november 2017 met voorstel m.b.t. evaluatie aansturing grote projecten - 17026305
   1. Brief GS (oplegnotitie) met voorstel m.b.t. evaluatie aansturing grote projecten (17028000) - 17026305
   2. Brief GS van 28 november 2017 met voorstel m.b.t. evaluatie aansturing grote projecten - 17026305
   1. Brief GS van 6 december 2017 over IPO-programmabegroting 2018 - 17027119
    1. Brief GS (oplegnotitie 17028464) van 6 december 2017 over IPO-programmabegroting 2018 - 17027119
    2. Brief GS van 6 december 2017 over IPO-programmabegroting 2018 - 17027119
    3. Programmabegroting IPO 2018 - 17028219
    4. Reactie op vragen inzake de Programmabegroting IPO 2018 - 17028220
   1. Brief GS van 5 december 2017 met Brochure Omgevingsplan 2018, Omgevingsvisie en Omgevingswet - 17027120
   1. Brief GS van 7 december 2017 over afspraken verhuurplicht Sluis - 17027135
    1. Brief GS (oplegnotitie) van 7 december 2017 over afspraken verhuurplicht Sluis (17027135) - 17028747
    2. Brief GS van 7 december 2017 over afspraken verhuurplicht Sluis (zonder persoonsgegevens) - 17027135
 8. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel Startnota Beleidskader Natuurwetgeving - DIO-170
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) startnota Beleidskader Natuurwetgeving (DIO-170) - 17025752
   2. Statenvoorstel Startnota Beleidskader Natuurwetgeving - DIO-170
  2. Statenvoorstel 9e wijziging 2017 en 1e wijziging 2018 begroting Provincie Zeeland - 17023483
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie na commissie) 9e wijziging 2017 en 1e wijziging 2018 begroting Provincie Zeeland (17023483) - 17026531
   2. Statenvoorstel 9e wijziging 2017 en 1e wijziging 2018 begroting Provincie Zeeland - 17023483
  3. Statenvoorstel Actualisatie Leges- en grondwaterheffingsverordening, met bijlage - 17023234
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Actualisatie Leges- en Grondwaterheffingsverordening (17023234) - 17025474
   2. Statenvoorstel Actualisatie Leges- en grondwaterheffingsverordening, met bijlage - 17023234
  4. Statenvoorstel Begroting 2018 en meerjarenraming Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Zeeland - DIO-176
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) begroting Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen DIO-176 (17023402) - 17024900
   2. Statenvoorstel Begroting 2018 en meerjarenraming Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Zeeland - DIO-176
  5. Statenvoorstel Garantstelling rekening courant overeenkomst NPW - Groenfonds - 17024104
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) garantstelling rekening-courant overeenkomst NPW-Groenfonds (17024104) - 17025491
   2. Statenvoorstel Garantstelling rekening courant overeenkomst NPW - Groenfonds - 17024104
  6. Statenvoorstel Handreiking Netwerksturing - 17026286
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Handreiking Netwerksturing (17026286) - 17027996
   2. Statenvoorstel Netwerksturing, met memo Handreiking netwerksturing - 17026286
 9. Behandelstukken
  1. Statenvoorstel met GREX Waterdunen 2018 incl. begrotingswijziging 2017 (DIP-172) - 17024568
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie, na commissiebehandeling) GREX Waterdunen 2018 (17023396 - DIP-172) - 17024867
   2. Statenvoorstel GREX Waterdunen 2018, met bijlagen 1 en 2 (17024568) - DIP-172
  2. Statenvoorstel Kadernota Zeeuwse Omgevingsvisie 2018 - DIO-171
   1. Ingediende amendementen en moties
   2. Aangekondigde amendementen en moties
    1. Aangekondigde moties en amendementen v.w.b. de Omgevingsvisie 2018 (dynamisch document)
    2. 1 - VVD - Amendement Kadernota Omgevingsvisie Naamgeving 01 - CONCEPT
    3. 1.1 - GL en D66 - Amendement omgevingsvisie 2018 pt 1.1 deeltijdwonen en CBE - CONCEPT
    4. 1.1 - PvZ - Amendement m.b.t. 1.1 Deeltijdwonen en Centraal Bedrijfsmatige Exploitatie (CBE) - CONCEPT
    5. 1.2.1 - PvZ - Amendement m.b.t. 1.2.1 Verblijfsrecreatieve ontwikkelingen aan de kust en in overig Zeeland - CONCEPT
    6. 1.2.1 - SGP - Amendement Omgevingsvisie Zeeland 1.2.1. Verblijfsrecreatie - CONCEPT
    7. 1.2.2 - PvZ - Amendement m.b.t. 1.2.2 Jachthavens en Watersport - CONCEPT
    8. 1.2.2 - VVD - Amendement Kadernota Omgevingsvisie 1.2.2 Jachthavens 01 - CONCEPT2.pdf
    9. 1.2.3 - VVD - Amendement Kadernota Omgevingsvisie 1.2.3 Hotels 01 - CONCEPT
    10. 1.2.3 - GL en D66 - Amendement omgevingsvisie 2018 pt 1.2.3 hotels - CONCEPT
    11. 1.3 - GL en SP - Amendement omgevingsvisie 2018 pt 1.3 landbouw - CONCEPT
    12. 1.4 - SP - Amendement Omgevingsvisie 1.4 - CONCEPT
    13. 1.5 - GL - Amendement omgevingsvisie 2018 pt 1.5 intensieve veehouderij - CONCEPT
    14. 2.1 - GL en D66 - Amendement omgevingsvisie 2018 pt 2.1 ruimtelijke adaptie - CONCEPT
    15. 2.2 - GL en D66- Amendement omgevingsvisie 2018 pt 2.2 meerlaagsveiligheid - CONCEPT
    16. 2.2 - SGP - Amendement Omgevingsvisie Zeeland 2.2. Meerlaagseveiligheid - CONCEPT
    17. 2.3 - SGP - Amendement Omgevingsvisie Zeeland 2.3 Beschikbaarheid van Zoet water - CONCEPT
    18. 2.4 - PvZ - Amendement m.b.t. 2.4 Duurzame en hernieuwbare vormen van energie - zon, wind en water - CONCEPT
    19. 2.4 - SGP - Amendement Omgevingsvisie Zeeland 2.4 Duurzame en hernieuwbare vormen van energie - CONCEPT
    20. 2.4 - SP - Amendement Omgevingsvisie 2.4 - CONCEPT
    21. 2.4 - D66 en Groenlinks - Amendement Omgevingsvisie 2.4 duurzame en hernieuwbare vormen van energie - CONCEPT
    22. 2.4 - PVV - Amendement SV Kadernota Zeeuwse Omgevingsvisie 2018 pt. 2.4 Duurzame en hernieuwbare vormen van energie - CONCEPT
    23. 3.1 - PvZ - Amendement m.b.t. 3.1 Agrarisch Erfgoed - CONCEPT
    24. 3.2.1 - SP - Amendement Omgevingsvisie 3.2.1 - CONCEPT
    25. 3.2.2 - GL en SP en D66 - Amendement omgevingsvisie 2018 pt 3.2.2 Leefomgevingskwaliteit duisternis geregeld - CONCEPT
    26. 3.3.2 - CDA - Amendement m.b.t. 3.3.2 Toegestane functies - CONCEPT
    27. 3.3.2 - PvZ - Amendement m.b.t. 3.3.2 Toegestane functies - CONCEPT
    28. 3.4 - CDA - Amendement omgevingsvisie 2018 pt 3.4 Randen Deltawateren - CONCEPT
    29. 3.4 - GL en D66 - Amendement omgevingsvisie 2018 pt 3.4 Randen Deltawateren - CONCEPT
    30. 4.1 - PvZ - Amendement m.b.t. 4.1 Bedrijventerreinen - CONCEPT
    31. 4.2 - PvZ - Amendement m.b.t. 4.2 Stedenbeleid - CONCEPT
    32. 4.2 - SGP - Amendement Omgevingsvisie Zeeland 4.2. Stedenbeleid - CONCEPT
    33. 4.3 - PvZ - Amendement m.b.t. 4.3 Wonen en woonwensen - CONCEPT
    34. 4.3 - 50Plus - Amendement Omgevingsvisie 4.3 Wonen en woonwensen - CONCEPT
    35. 4.4.1 - PvZ - Amendement m.b.t. 4.4.1 Ontwikkelen van agrarisch vastgoed - CONCEPT
    36. 4.4.1 - SGP - Amendement Omgevingsvisie Zeeland 4.4.1. ontwikkelen agrarisch vastgoed - CONCEPT
    37. 4.4.2 - CDA - Amendement omgevingsvisie 2018 pt 4.4.2 saneren agrarisch vastgoed - CONCEPT
    38. 4.4.2 - GL en D66 - Amendement omgevingsvisie 2018 pt 4.4.2 saneren agrarisch vastgoed - CONCEPT
    39. 4.4.3 - CDA - Amendement omgevingsvisie 2018 pt 4.4.3 asbest en agrarisch vastgoed - CONCEPT
    40. 4.4.3 - GL en D66 - Amendement omgevingsvisie 2018 pt 4.4.3 asbest en agrarisch vastgoed - CONCEPT
    41. 4.4.4 - CDA - Amendement Omgevingsvisie Zeeland 4.4.4 Verpauperen van Agrarisch vastgoed - CONCEPT
    42. 4.4.4 - SGP - Amendement Omgevingsvisie Zeeland 4.4.4 Verpauperen van Agrarisch vastgoed - CONCEPT
    43. D66 - Motie Detailhandelsvisie - CONCEPT
    44. D66 - Motie Transformatiefonds Vastgoed - CONCEPT
    45. PvdA - Motie Open Deltalandschap - CONCEPT
   1. Behandelvoorstel Statenvoorstel Omgevingsvisie - 17026947
   2. Statenvoorstel (oplegnotitie na commissie behandeling) Kadernota Zeeuwse Omgevingsvisie (17023466) - 17025758
   3. Statenvoorstel Kadernota Zeeuwse Omgevingsvisie 2018 - DIO-171
   4. Bijlage - Kadernota voor de Zeeuwse Omgevingsvisie 2018 - 17025367
   5. Bijlage - Beantwoording technische vragen CU bij kadernota omgevingsvisie AANGEVULD - 17027841
   6. Bijlage - Beantwoording technische vragen SGP over kadernota omgevingsvisie - 17027845
 10. Vragensessie
 11. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. 01. PVV, PvZ - Motie tot onderoek voordelige variant fietsvoetveer (verworpen) - 17028952
  2. 02. PvdA, D66, GL, SP - Motie Pieter Zeeman naar Zeeland (aangenomen) - 17028953
  3. 03. GL, D66, PvdA - Motie onderzoek naar duurzame energie uit zeewier (ingetrokken) - 17028954
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting
 14. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 15 december 2017
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden statenvragen PvdA over grootschalige mestverwerking in Rilland - 213
  2. Antwoorden statenvragen SP over BTW-verhoging veerdiensten - 214
  3. Antwoorden statenvragen GL over lood in de grond - 215
  4. Antwoorden statenvragen PvZ over toekomst Voortgezet Onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen - 216
  5. Antwoorden statenvragen GL over Nertsenfokkerijen in Zeeland ook in de fout - 217
  6. Antwoorden statenvragen GL over Inventarisatie bomenkap Zeeland - 218
 17. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen


Laatste wijziging 29-12-2017 18:12:22