Locatie: 
Videoconferentie via GoToMeeting
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 12 en 13 november 2020 - 20039013
  1. Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten 12 en 13 november 2020 - 20039013
 5. Ingekomen stukken
  1. Memo Commissie bezwaar en beroep en klachten van 20 november 2020 inzake bezwaarschrift Stichting Zeeland Tolvrij - 20036839
  2. Brief Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming (LNBBB) van 24 november 2020 over Wat ontbreekt in Bossenstrategie - 20037300
  3. Brief Rekenkamer van 26 november 2020 over Covid-19 onderzoek - 20037658
  4. Brief Stichting Euregiotuinen Voor Ons van 6 december over plannen voormalige Euregiotuinen in Sluis - 20037762
   1. Brief FVD van 13 december 2020 inzake agendapunt 7 PS 18-12-2020 - 20041100
   1. Brief Ministerie van BZK van 15 december 2020 over Toezichtregime 2021 - 20039532
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 24 november 2020 over instellen Regionaal Stikstof Registratie Systeem (RSRS) - 20037306
   1. Brief GS van 24 november 2020 over instellen Regionaal Stikstof Registratie Systeem (RSRS) - 20037306 AP.pdf
   2. Brief GS van 24 november 2020 (bijlage) over instellen Regionaal Stikstof Registratie Systeem (RSRS) - 20037307
  2. Brief GS van 24 november 2020 over Voortgang implementatie Omgevingswet - 20037302
   1. Brief GS van 24 november 2020 over Voortgang implementatie Omgevingswet - 20037302 AP.pdf
   2. Brief GS van 24 november 2020 (bijlage 1) over Voortgang implementatie Omgevingswet - 20037303.pdf
   3. Brief GS van 24 november 2020 (bijlage 2) over Voortgang implementatie Omgevingswet - 20037304.pdf
   4. Brief GS van 24 november 2020 (bijlage 3) over Voortgang implementatie Omgevingswet - 20037305.pdf
  3. Brief GS van 24 november 2020 over Stand van Zaken opgave Zichtbaar Zeeland - 20037421
  4. Brief GS van 1 december 2020 over Informeren over busdienstregeling voor de periode van 21 februari 2021 tot 30 juni 2021 - 20037709
  5. Brief GS van 1 december 2020 over Voortgangsrapportage Wind in de zeilen - 20037707
   1. Brief GS 1 december 2020 Voortgangsrapportage Wind in de zeilen - 20037707
   2. Brief GS 1 december 2020 (bijlage) Voortgangsrapportage Wind in de zeilen - 20037708
  6. Brief GS van 1 december 2020 over positionering Eenheid Control - 20038522
  7. Brief GS van 1 december 2020 over Grensoverschrijdende samenwerking Vlaanderen - 20038523
  8. Brief GS van 1 december 2020 over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) - 20038533
   1. Brief GS van 1 december 2020 - Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)- 20038533
   2. Brief GS van 1 december 2020 (bijlage) - Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)- 20038534
  9. Brief GS van 1 december 2020 over Resultaat interessepeiling voedselbossen - 20038532
  10. Brief GS van 1 december 2020 over toekenning JTF-subsidie voor vergroening industrie - 20038531
  11. Brief GS van 1 december 2020 over Verdeelsystematiek wind- en zonenergie (Route 35) - 20038524
  12. Brief GS van 1 december 2020 over Grensvisie Euregio Scheldemond - 20038553
   1. Brief GS van 1 december 2020 over Grensvisie Euregio Scheldemond - 20038553
   2. Brief GS van 1 december 2020 (bijlage) over Grensvisie Euregio Scheldemond - 20038550
  13. Brief GS van 1 december 2020 over Advies artikel 12-rapport 2019 Vlissingen - 20038552
   1. Brief GS van 1 december 2020 over Advies artikel 12-rapport 2019 Vlissingen - 20038552
   2. Brief GS van 1 december 2020 (bijlage) over Advies artikel 12-rapport 2019 Vlissingen - 20038548
   3. Brief GS van 1 december 2020 (bijlage) over Advies artikel 12-rapport 2019 Vlissingen - 20038549
   1. Brief GS van 15 december 2020 over beantwoording art. 44 ontvlechting Evides - 20041091
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding van antwoorden op art. 44-vragen over ontvlechting Evides - 20035788
  2. Statenvoorstel verantwoording fractievergoedingen 2018 en 2019 - 20039266
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) vaststellen fractievergoedingen 2018 en 1e kwartaal 2019 (20039266) - 20039157
   2. Statenvoorstel vaststellen fractievergoedingen 2018 en eerste kwartaal 2019 - 20039266
  3. Statenvoorstel PS rekenkamer onderzoek risico's bij samenwerking - 20039157
   1. Brief Rekenkamer (oplegnotitie na commissiebehandeling) van 21 oktober 2020 met rapport Risico's bij samenwerking (20032706) - 20037935
   2. Brief Rekenkamer 21 oktober 2020 over rekenkamerrapport over risico's bij samenwerking (incl. rapport) - 20032706
   3. Statenvoorstel PS rekenkamer onderzoek risico's bij samenwerking - 20039157
  4. Statenvoorstel verlengen contract accountant - 20038833
  5. Statenvoorstel Verlenging huidige Economische Agenda - 20034158
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie na commissiebehandeling) Verlenging huidige Economische Agenda (20034158) - 20037149
   2. Statenvoorstel Verlenging huidige Economische Agenda - 20034491
   3. Brief GS van 3 november 2020 over verlenging looptijd huidige Economische Agenda - 20034158
  6. Statenvoorstel Leges BRIKS taken - 20035431
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie na commissiebehandeling) Leges BRIKS-taken (20035431) - 20038821
   2. Statenvoorstel over leges BRIKS taken - 20035431
   3. Brief GS van 10 november 2020 over statenvoorstel wijziging legesverordening als gevolg van wijziging Wabo-BRIKS taken - 20034222
  7. Statenvoorstel 3e ronde budgetbewaking 2020 (slotwijziging) - 20036508
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie na commissiebehandeling) 3e ronde budgetbewaking 2020 (slotwijziging) (20036508) - 20038849
   2. Statenvoorstel over 3e ronde budgetbewaking 2020 (slotwijziging) - 20036508
   3. Statenvoorstel over 3e ronde budgetbewaking (Bijlage A) - Recapitulatie 11e begrotingswijziging 2020 - 20036509
   4. Statenvoorstel over 3e ronde budgetbewaking (Bijlage B) - Recapitulatie 3e begrotingswijziging 2021 - 20036510
   5. Brief GS van 17 november 2020 over derde ronde budgetbewaking 2020 (slotwijziging) - 20035763
 8. Behandelstukken
  1. Slimme Mobiliteit
   1. Brief PS van 18 december 2020 (concept) met wensen en bedenkingen t.a.v. richtingennotitie Slimme Mobiliteit - 20039091
   2. Statenvoorstel over Richtingennotitie Slimme Mobiliteit - 20035450
    1. Statenvoorstel (oplegnotitie na commissie behandeling) over richtingennotitie Slimme Mobiliteit (20035450) - 20037175
    2. Statenvoorstel over richtingennotitie Slimme Mobiliteit - 20035450
    3. Statenvoorstel (bijlage) over richtingennotitie Slimme Mobiliteit (rapport Mobycon) - 20035451
    4. Statenvoorstel (bijlage) over richtingennotitie Slimme Mobiliteit (notitie) - 20035452
    5. Brief GS van 10 november 2020 over richtingennotitie Slimme Mobiliteit - 20034225
   3. Ingediende moties en amendementen
    1. A1 - CU - Brief van PS aan GS met wensen en bedenkingen t.a.v. richtingennotitie Slimme Mobiliteit -20041475 - ingetrokken
    2. A2 - GroenLinks - Brief van PS aan GS met wensen en bedenkingen t.a.v. richtingennotitie Slimme Mobiliteit - 20041476 - verworpen
  2. Statenvoorstel GREX Waterdunen 2021 - 20035483
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie na commissiebehandeling) GREX Waterdunen 2021 - 20035483
   2. Statenvoorstel GREX Waterdunen 2021 - 20035483
   3. Statenvoorstel (bijlage 1) GREX 2021 Waterdunen - scopebeschrijving - 20035484
   4. Statenvoorstel (bijlage 2) GREX 2021 Waterdunen - voorblad GREX 2021 - 20035485
   5. Brief GS van 10 november 2020 over behandeling GREX 2021 Waterdunen - 20034228
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Ingediende moties
   1. Motie 1 - herziene versie - 50PLUS, GL, D66, PvdD, SP - Steun Voedselbanken - 20041477 - verworpen
   2. Motie 2 herziene versie - SGP, VVD, PvdA, CDA, D66, CU, PVV - Provinciaal beleid religieus erfgoed - 20041480 - aangenomen
   3. Motie 3 - GroenLinks - Intervence - 20041481 - verworpen
   4. Motie 4 - PvdD - Geen jacht in de nacht - 20041482 - verworpen
   5. Motie 5 - FVD - Tolvrije Zaterdagen Westerscheldetunnel - 20041483 - aangenomen
   6. Motie 6 - herziene versie - SGP, CDA ,VVD, CU, ProZeeland - Nieuwjaar - 20041490 - aangenomen
 11. Stemming over amendementen, voorstellen en moties
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting
 14. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 18 december 2020
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Brief SER Zeeland van 24 november 2020 over adviesrapport 'Brede welvaartsgroei in alle regio's - 20037469
   1. Brief SER Zeeland van 24 november 2020 over adviesrapport 'Brede welvaartsgroei in alle regio's - 20037469.pdf
   2. Brief SER Zeeland van 24 november 2020 (bijlage) over adviesrapport 'Brede welvaartsgroei in alle regio's - 29937476
  2. E-mail Dorpsraden 's Heer Arendskerke en 's Heer Hendrikskinderen van 30 november 2020 inzake Bossenstrategie en Poelbos - 20038219
  3. E-mail Horeca Nederland van 7 december 2020 met Noodkreet Zeeuwse horeca over actiedag BlackMonday - 20039161
  4. E-mail burger van 30 november 2020 met afschrift inzake Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-3030 conceptvisie fase 2 - 20038031
   1. E-mail burger van 9 december 2020 met verzoek kennis te nemen van de behandeling bezwaar tegen het besluit van Provinciale Staten inzake referendumverzoek St. Zeeland Tolvrij - 20039894
   1. E-mail Stichting Zeeland Tolvrij 15 december 2020 met Berekening van door het Rijk gecashte rendementen, ingeboekte besparingen en geïnde belastingen WST - 20041288
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden Statenvragen - PvZ - Perkpolder - 113
  2. Antwoorden Statenvragen - PRO - Horeca-, Evenementen- en Toeristische Sector - 114
  3. Antwoorden Statenvragen - PvdA - Mondkapjes - 115
  4. Antwoorden Statenvragen - FvD - Gezondheidsschade van windturbines - 116
  5. Antwoorden Statenvragen - PvdA-SGP-CDA-VVD - Zeeuwse Molens - 117
  6. Antwoorden Statenvragen - FvD - Kernenergie - Ja graag - 118
  7. Antwoorden Statenvragen - CDA - Groeipijn op elektriciteitsnet van Schouwen-Duiveland en Tholen - 119
  8. Antwoorden Statenvragen - CDA - Groeipijn op elektriciteitsnet van Schouwen-Duiveland en Tholen - 120
  9. Antwoorden Statenvragen - FvD - Toetsing besluitvorming RES aan richtlijnen EU - 121
  10. Antwoorden Statenvragen - GL - Graafwerkzaamheden Zwarte Polder - 122
  11. Antwoorden Statenvragen - GL - Waterkwaliteit Grevelingen (Veerse Meer) - 123
  12. Antwoorden Statenvragen - GL - Jaar van de Wilde Eend - 124
  13. Antwoorden Statenvragen - PvZ - Molecaten - 125
  14. Antwoorden Statenvragen - PvZ - Faunabeheerplan Damhert - 126
  15. Antwoorden Statenvragen - PRO - Financieren noodzakelijke investeringen in infrastructuur, energietransitie en tegengaan klimaatverandering door North Sea Port - 127
  16. Antwoorden Statenvragen - GL - Letters of Support voor waterstoffabriek - 128
  17. Antwoorden Statenvragen - FvD - Juridisch Kader ontvlechting PZEM-Evides - 129
  18. Antwoorden Statenvragen - FvD - Berichtgeving in de pers om de tolgelden te verhogen vanwege tegenvallende inkomsten in verband met minder autopassages door corona - 130
  19. Antwoorden Statenvragen - D66 - De staat van de natuur in Zeeland - 131
 17. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen
  1. Brief GS van 17 november 2020 over verdaging beantwoording Statenvragen D66 over gebruik van algoritmes - 20035752

Laatste wijziging 01-01-2021 23:19:49