Locatie: 
Videoconferentie
Aanvang: 
11:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 13 maart 2020 - 20009159
  1. Besluitenlijst (concept) van de Statenvergadering op 13 maart 2020 - 20009159
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief GroenLinks van 17 april 2020 met aanvraag extra PS-vergadering over Marinierskazerne - 20013487
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 18 maart 2020 met afschrift aan Tweede Kamer inzake Marinierskazerne Vlissingen - 20008551
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel bekrachtigen geheimhouding memo juridische analyse MARKAZ - 20013698
 8. Behandelstukken
  1. Marinierskazerne
   1. Brief GS van 8 april 2020 met voortgangsbericht MARKAZ - 200012103
   2. Brief GS van 21 april 2020 met Voortgangsbericht Marinierskazerne - 20011463
   3. Moties (ingediend)
    1. Motie 1 - SP peiling compensatievoorstel Marinierskazerne - 20013901 - VERWORPEN
    2. Motie 2 - Motie Fractie Koevoets, PPZ en PVV Bosch - Markaz - 20013902 - VERWORPEN
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Moties (ingediend)
 11. Stemming over amendementen, voorstellen en moties
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting
 14. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 24 april 2020
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Publicatie Statenfractie GroenLinks van 21 april 2020 'Op koers naar een sterk en verbonden Zeeland' - 20013489
  2. Brief (afschrift) 50PLUS van 22 april 2020 met Voorstel duurzame compensatie Markaz - 20013702
  3. Verslag Informatiebijeenkomst Marinierskazerne 17 april 2020 - 20013726
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden Statenvragen - FVD - Kosten van de marinierskazerne - 058
  2. Brief FVD van 6 april 2020 inzake het niet beantwoorden art. 44. vragen FVD kosten Marinierskazerne - 20011835
  3. Brief GS van 8 april 2020 met reactie op brief d.d. 6 april 2020 van FVD inzake art. 44 antwoorden - 20012104
  1. Antwoorden Statenvragen - Fractie Koevoets en PPZ - Marinierskazerne - 065
 17. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen

Laatste wijziging 08-05-2020 18:11:21