Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
14:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Beëdiging Statenleden
 4. Vaststellen agenda
 5. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 27 maart 2019
  1. Besluitenlijst Provinciale Staten 27 maart 2019 - 19009701
 6. Ingekomen stukken
 7. Ingekomen stukken GS en CvdK
 8. Hamerstukken
 9. Behandelstukken
  1. Statenvoorstel Veranderende Werkwijzen Provinciale Staten Zeeland - 19009333
   1. Moties & Amendementen
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Veranderende Werkwijzen Provinciale Staten van Zeeland (19009333) - 19009335
   2. Statenvoorstel Veranderende Werkwijzen Provinciale Staten Zeeland - 19009333
   3. Advies Veranderende Werkwijzen Provinciale Staten Zeeland - 19007674
   4. NSOB Essay - Expliciete politiek - Politiek en netwerksturing in de provincie Zeeland - 19007675
 10. Vragensessie
 11. Moties niet behorend bij een agendapunt
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting
 14. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 28 maart 2019
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
 17. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen

Laatste wijziging 18-04-2020 10:31:25