Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
  1. Agenda Statenvergadering 29 september 2017 - 17016298
 4. Vaststellen notulen
  1. Notulen (concept) Statenvergadering 7 juli 2017 - 17018189
 5. Tijdelijke vervanging Statenlid
  1. Brief van de heer R. van Tilborg met verzoek tot vervanging Statenlidmaatschap - 17019492
   1. Brief (oplegnotitie) statenlid Van Tilborg over vervanging (17019492) - 17020464
   2. Brief van de heer R. van Tilborg met verzoek tot vervanging Statenlidmaatschap - 17019492
  2. Tijdelijke benoeming en beëdiging nieuw Statenlid
 6. Ingekomen stukken
  1. E-mail van burger van 22 juni 2017 over een waardig afscheid van abortuskinderen - 17014316
   1. E-mail (oplegnotitie) van burger over waardig afscheid van abortuskinderen (17014316) - 17014646
   2. E-mail van burger van 22 juni 2017 over een waardig afscheid van abortuskinderen, zonder persoonsgegevens - 17014316
   3. Brief (afschrift) GS van 21 juni 2017 over project Een waardig afscheid van abortuskinderen, zonder persoonsgegevens - 17013015
  2. E-mail van Dorpsraad 's-Gravenpolder van 7 september 2017 over Thermphos - 17019112
   1. E-mail (oplegnotitie) Dorpsraad 's-Gravenpolder van 7 september 2017 over Thermphos (17019112) - 17020449
   2. E-mail van Dorpsraad 's-Gravenpolder van 7 september 2017 over Thermphos - 17019112
  3. E-mail van Staatsbosbeheer van 24 juli 2017 met brief aan deelnemers GR Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta over opheffing Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta - 17016660
   1. E-mail (oplegnotitie) van Staatsbosbeheer over opheffing van Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta - 17020446
   2. E-mail van Staatsbosbeheer van 24 juli 2017 met brief aan deelnemers GR Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta over opheffing Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta - 17016660
  4. Brief Deltacommissaris van 19 september 2017 over Deltaplan Ruimtelijke adaptatie - 17020174
   1. Brief (oplegnotitie) Deltacommissaris over Deltaplan Ruimtelijke adaptie (17020174) - 17020991
   2. Brief Deltacommissaris van 19 september 2017 over Deltaplan Ruimtelijke adaptatie - 17020174
   1. Brief Commissie Spiegeling openbaar bestuur Zeeland van 25 september 2017 over start spiegelingsonderzoek - 17020641
    1. Brief (oplegnotitie) Commissie spiegeling openbaar bestuur Zeeland over start spiegelingsonderzoek (17020641) - 17020780
    2. Brief Commissie Spiegeling openbaar bestuur Zeeland van 25 september 2017 over start spiegelingsonderzoek - 17020641
 7. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 7 september 2017 over start beleidsnota Natuurwetgeving en consultatie maatschappelijk veld - 17018694
   1. Brief GS (oplegnotitie) start beleidsnota Natuurwetgeving en consultatie maatschappelijk veld (17018694) - 17020600
   2. Brief GS van 7 september 2017 over start beleidsnota Natuurwetgeving en consultatie maatschappelijk veld - 17018694
  2. Brief GS van 19 september 2017 over Advies Commissie onderzoek sanering Thermphos - 17019546
   1. Brief GS (oplegnotitie) Advies Commissie onderzoek sanering Thermphos - 17020402
   2. Brief GS van 19 september 2017 over Advies Commissie onderzoek sanering Thermphos - 17019546
  3. Brief GS aan Presidium van 4 september 2017 over planning Besluitvorming Fusie Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent - 17018676
   1. Brief GS (oplegnotitie) aan Presidium over planning Besluitvorming Fusie Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent (17018676) - 17020857
   2. Brief GS aan Presidium van 4 september 2017 over planning Besluitvorming Fusie Zeeland Seaports en Havenbedrijf Gent - 17018676
   1. Brief GS van 19 september 2017 over mid term review, met Collegeprogramma Krachten Bundelen Halverwege - 17019574
    1. Brief GS (oplegnotitie) over collegeprogrogramma halverwege (17019574) - 17020904
    2. Brief GS van 19 september 2017 over mid term review, met Collegeprogramma Krachten Bundelen Halverwege - 17019574
    3. Brief (Bijlage) met Collegeprogramma Krachten Bundelen Halverwege - 17020598
 8. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding over Projecten N62 Sloeweg (fase 2) en N62 Tractaatweg tweede voortgangsrapportage 2017 - DIO-155
   1. Brief (oplegnotitie) en SV voortgang projecten Sloeweg Tractaatweg - 17017838
   2. Statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding over Projecten N62 Sloeweg (fase 2) en N62 Tractaatweg tweede voortgangsrapportage 2017 - DIO-155
  2. Statenvoorstel Fractievergoeding 2016, met bijlage - SGR-36
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Fractievergoedingen 2016 (SGR-36) - 17020432
   2. Statenvoorstel Fractievergoeding 2016, met bijlage - SGR-36
  3. Statenvoorstel Wijziging Reglement van Orde Provinciale Staten - SGR-37
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) wijziging reglement van orde PS Zeeland 2012 (SGR-37) - 17020594
   2. Statenvoorstel Wijziging Reglement van Orde Provinciale Staten - SGR-37
 9. Voorstellen
  1. Statenvoorstel 7e wijziging begroting 2017 Provincie Zeeland - DIO-154
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) 7e wijziging begroting 2017 provincie Zeeland (DIO-154) - 17019691
   2. Statenvoorstel 7e wijziging begroting 2017 Provincie Zeeland - DIO-154
  2. Brief (concept) PS aan GS met wensen en bedenkingen i.v.m. Zeeuws Participatiefonds II - 17020414
   1. Brief PS aan GS (conceptbrief, oplegnotitie) van met wensen en bedenkingen over oprichting en deelname in het Zeeuws Participatiefonds II (17020414) - 17020854
   2. Brief (concept) PS aan GS met wensen en bedenkingen i.v.m. Zeeuws Participatiefonds II - 17020414
   3. Brief GS (oplegnotitie) van 11 juli 2017 over oprichting en deelname in het Zeeuws Participatiefonds II (17015280) - 17019315
   4. Brief GS met Voorstel aangaande oprichting en deelname in het Zeeuws Participatiefonds II - 17015280
 10. Vragensessie
 11. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Motie ZL over Zeeuwse Lagune (verworpen) - 17021028
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting
 14. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 29 september 2017
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden statenvragen SP over Plan Brouwerseiland - 181
  2. Antwoorden statenvragen PVV over een bericht in PZC m.b.t. arbeidsmarkt - 182
  3. Antwoorden statenvragen CDA over filevorming op de A58 door werkzaamheden op dagen met veel vakantieverkeer - 183
  4. Antwoorden statenvragen GL over mogelijke overschrijding veiligheidsnormen spoor - 184
  5. Antwoorden statenvragen SP over Status Trekdijk in regionaal Bedrijventerrein-programma Walcheren - 185
  6. Antwoorden statenvragen CDA over dreigende vertraging inzake saneren van asbestdaken - 186
  7. Antwoorden statenvragen 50PLUS over fusie Zeeland Seaports en de Haven van Gent - 187
  8. Antwoorden statenvragen PVV over voornemen tot de benoeming van een waarnemend burgemeester in de gemeente Goes - 188
  9. Antwoorden statenvragen PvZ over veiligheid drinkwater in Zeeland - 189
  10. Antwoorden statenvragen CDA over aansluiten lobby aanpak knooppunt Zoomland - 190
  11. Antwoorden statenvragen PvZ over Plan Waterdunen - 192
  12. Antwoorden statenvragen SP over dreigende sluiting scholen voor het voortgezet onderwijs - 193
  13. Antwoorden statenvragen PvdA over schadevergoeding renteswaps - 194
  14. Antwoorden statenvragen PvZ over Plan Perkpolder - 195
  15. Antwoorden statenvragen ZL over filevorming op de A58 zaterdag 22 juli 2017 - 196
  16. Antwoorden statenvragen CDA over negatieve publiciteit Zeeland Seaports - 197
  17. Antwoorden statenvragen GL over Zeeuwse Lagune - 198
  18. Antwoorden statenvragen GL over Veerdienst Perkpolder-Hansweert - 199
  19. Antwoorden statenvragen SP over slotbijeenkomst Commissie Toekomstige Zorg Zeeland (CTZZ) - 200
  20. Antwoorden statenvragen PvdA over afschaffen contante betaling in het openbaar vervoer - 201
 17. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen
  1. Brief GS van 11 juli 2017 met verdaging beantwoording art. 44-vragen SP over risico's BRZO bedrijven in Zeeland - 17014789

Laatste wijziging 20-05-2020 08:54:09