Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda - 19014277
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 27 mei 2019
  1. Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten op 27 mei 2019 - 19015411
 5. Ingekomen stukken
  1. E-mails burger van 20 maart en 1 april 2019 over kwijtschelding gemeentelijke belasting en SABEWA
   1. E-mail burger van 20 maart 2019 over kwijtscheldingsprocedure gemeentelijke belasting en SABEWA - 19011913
   2. E-mail burger van 1 april 2019 over kwijtschelding gemeentelijke belasting en SABEWA - 19011912
   3. Brief GS (afschrift) aan burger van 17 april 2019 over kwijtschelding gemeentelijke belasting en SABEWA - 19011952
  2. E-mail burger van 21 mei 2019 over Zienswijze Toekomstschets hotspot recreatie Wolphaartsdijk, met bijlagen - 19015159
   1. E-mail (Oplegnotitie) burger van 21 mei 2019 over ZienswijzeToekomstschets hotspot recreatie Wolphaartsdijk - 19015681
   2. E-mail burger van 21 mei 2019 over Zienswijze Toekomstschets hotspot recreatie Wolphaartsdijk, met bijlagen - 19015159
  3. E-mail burger van 21 mei 2019 over Zienswijze Toekomstschets hotspot recreatie Wolphaartsdijk, met bijlagen - 19015202
   1. E-mail (Oplegnotitie) burger van 21 mei 2019 over Zienswijze Toekomschets hotspot recreatie Wolphaartsdijk- 19015694
   2. E-mail burger van 21 mei 2019 over Zienswijze Toekomstschets hotspot recreatie Wolphaartsdijk, met bijlagen - 19015202
  4. E-mail UN Women Nederland van 26 mei 2019 over deelname Orange the World 2019, met bijlagen - 19015563
   1. E-mail (oplegnotitie) UN Women Nederland van 26 mei 2019 over deelname Orange the World 2019 - 19015600
   2. E-mail UN Women Nederland van 26 mei 2019 over deelname Orange the World 2019, met bijlagen - 19015563
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 14 mei 2019 over Jaarverslag 2018 Four Freedoms door het jaar heen, met bijlage - 19013267
   1. Brief GS (oplegnotitie) over Jaarverslag 2018 Four Freedoms door het jaar heen, met bijlage (19013267) - 19016564
   2. Brief GS van 14 mei 2019 over Jaarverslag 2018 Four Freedoms door het jaar heen, met bijlage - 19013267
  2. Brief GS van 5 juni 2019 over Uitspraak Raad van State PAS en gevolgen - 19015511
 7. Hamerstukken
  1. Brief GS van 19 maart 2019 over Statenvoorstel Advies aan Commissariaat voor de Media voor een nieuwe zendmachtiging voor Omroep Zeeland - 19007917
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Advies aan Commissariaat voor de Media voor nieuwe zendmachtiging Omroep Zeeland - 19010961
   2. Brief GS van 19 maart over Statenvoorstel advies nieuwe zendmachtiging Omroep Zeeland - 19007917
   3. Statenvoorstel Advies aan Commissariaat voor de Media voor nieuwe zendmachtiging Omroep Zeeland, met bijlage - 19008842
  2. Brief (concept) PS aan RUD Zeeland van 7 juni 2019 over zienswijze ontwerpbegroting 2020 RUD Zeeland - 19014437
   1. Brief (concept) PS (oplegnotitie) aan RUD Zeeland van 7 juni 2019 over zienswijze ontwerpbegroting 2020 RUD Zeeland (19014437) - 19016273
   2. Brief (concept) PS aan RUD Zeeland van 7 juni 2019 over zienswijze ontwerpbegroting 2020 RUD Zeeland - 19014437
  3. Statenvoorstel Investeringskrediet Zaaksysteem - 19012127
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 16 april 2019 met Statenvoorstel Iinvesteringskrediet Zaaksysteem (19011650) - 19014120
   2. Brief GS van 16 april 2019 met Statenvoorstel investeringskrediet Zaaksysteem - 19011650
   3. Statenvoorstel Investeringskrediet Zaaksysteem - 19012127
  4. Brief GS van 16 april 2019 over Statenvoorstel 4e BWN 2019, inclusief 1e ronde budgetbewaking 2019 - 19012229
   1. Brief GS van 16 april 2019 over Statenvoorstel 4e BWN 2019, inclusief 1e ronde budgetbewaking 2019 - 19012229
   2. Brief GS van 28 mei 2018 over Statenvoorstel 4e BWN 2019, inclusief 1e ronde budgetbewaking 2019 - 19015448
   3. Statenvoorstel (oplegnotitie) 4e BWN 2019, inclusief 1e ronde budgetbewaking 2019, met bijlage (19016035) - 19015978
   4. Statenvoorstel 4e BWN 2019 inclusief 1e ronde budgetbewaking 2019 - 19016035
  5. Brief GS van 14 mei 2019 met beantwoording vragen jaarstukken 2018 en reactie op accountantsrapport met bijlage - 19013285
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 14 mei 2019 met beantwoording vragen jaarstukken 2018 en reactie op accountantsrapport, met bijlage (190132850) - 19016046
   2. Brief GS van 14 mei 2019 met beantwoording vragen jaarstukken 2018 en reactie op accountantsrapport met bijlage - 19013285
 8. Behandelstukken
  1. Brief GS van 16 april 2019 over Statenvoorstel Jaarstukken 2018 Provincie Zeeland en Provinciaal Fonds Nazorg Stortplaatsen - 19011647
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Jaarstukken 2018 Provincie Zeeland (19012102) - 19014084
   2. Statenvoorstel (oplegnotitie) Jaarstukken 2018 Provinciaal Fonds Nazorg Stortplaatsen Zeeland (19012107) - 19016030
   3. Brief GS van 16 april 2019 over Statenvoorstel Jaarstukken 2018 Provincie Zeeland en Provinciaal Fonds Nazorg Stortplaatsen - 19011647
   4. Statenvoorstel Jaarstukken 2018 Provincie Zeeland en Fonds Nazorg Stortplaatsen - 19012102
   5. Statenvoorstel (bijlage) - Jaarstukken 2018 Provincie Zeeland - 19012103
   6. Statenvoorstel (bijlage) - 5e wijziging programmabegroting 2019 - 19012104
   7. Statenvoorstel (bijlage) - Memorie van toelichting 5e BWN 2019 - 19012105
   8. Statenvoorstel (bijlage) - Uitkomsten controle en overige informatie 2018 - 19012106
   9. Statenvoorstel (bijlage) - Jaarstukken 2018 Provinciaal Fonds Nazorg Stortplaatsen Zeeland - 19012107
  2. Kaderagenda Zeeuwse Omgevingsvisie 2021
   1. Brief (concept) PS aan GS van 7 juni 2019 met Wensen en Bedenkingen bij Kaderagenda Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 - 19014655
    1. Brief GS (oplegnotitie) over Statenvoorstel Kaderagenda Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 - 19013644
    2. Brief PS aan GS van 7 juni 2019 met wensen en bedenkingen Statenvoorstel Kaderagenda Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 - CONCEPT - 19014655
   2. Statenvoorstel kaderagenda Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 – 19012143
    1. Brief GS (oplegnotitie) over Statenvoorstel Kaderagenda Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 - 19013644
    2. Brief GS van 16 april 2019 over Statenvoorstel Kaderagenda Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 - 19011653
    3. Statenvoorstel Kaderagenda Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 - 19012143
    4. Publicatie - Kaderagenda Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 - 19012146
 9. Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven
 10. Vragensessie
 11. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Motie 1 - 50PLUS, PvdD, GL, SP over Ballonnen Verbod, ingetrokken - 19016746
  2. Motie 2 - 50PLUS, GL, PvdD over Vuurwerk Verbod, ingetrokken - 19016747
  3. Motie 3 - CDA, SGP, CU, VVD over Zonnepanelen, aangenomen - 19016748
 12. Stemmingen over amendementen, voorstellen en moties
 13. Afscheid gedeputeerden
 14. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 15. Sluiting
 16. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 7 juni 2019
 17. Ingekomen stukken ter kennisneming
 18. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden Statenvragen van VVD - Chaos op wegen ten westen van Terneuzen - 308
  2. Antwoorden Statenvragen van FVD - Ecologische gevolgen windmolen op zee - 309
 19. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen

Laatste wijziging 18-04-2020 10:31:38