Voertuigen die gebruikmaken van openbare wegen, moeten voldoen aan regels voor het maximale gewicht, breedte en lengte. Maakt u gebruik van landbouwvoertuigen? Dan vraagt u de ontheffing aan bij de wegbeheerder.

De provincie is een van de wegbeheerders in Zeeland. Heeft u een landbouwvoertuig dat breder, zwaarder of langer is dan toegestaan volgens de Regeling voertuigen, dan kunt u een ontheffing aanvragen. Dit geldt voor landbouwvoertuigen met een maatvoering tot 3.50 meter.

De provincie Zeeland heeft de ontheffingverlening voor exceptionele transporten over de provinciale wegen sinds 2003 overgedragen aan de RDW. De provincie vervult hierbij nog wel een adviserende rol. Zij behandelt alleen nog rechtstreekse aanvragen voor ontheffingen van landbouwvoertuigen (gecombineerde ontheffing voor provinciale- en waterschapswegen). Alle andere verzoeken dienen te worden ingediend bij de RDW.

Voorwaarden

Voor een ontheffing voor bijzonder transport over de weg geldt de volgende voorwaarde:

  • Uw voertuig is zwaarder, breeder of langer dan toegestaan.

Aanvragen

Aanvraagformulier ontheffing regeling voertuigen ten behoeve van landbouwvoertuigen​

Alle andere verzoeken lopen via de RDW: Aanvraagformulieren ontheffingen