Ontheffing bijzonder transport met een landbouwvoertuig(combinatie)

Voertuigen die de openbare wegen gebruiken, moeten voldoen aan regels. Regels voor de het maximale gewicht, breedte en lengte. Gebruikt u een landbouwvoertuig? Vraag dan toestemming aan bij de wegbeheerder.

Landbouwvoertuig op de weg in de mist

Aanvraag ontheffing

Voor het aanvragen van een ontheffing met een landbouwvoertuig(combinatie) op provinciale en waterschapwegen in Zeeland gelden in het kader de Regeling Voertuigen vaste richtlijnen en voorwaarden. Het waterschap heeft de provincie gemandateerd om voor transporten van landbouwvoertuigcombinaties over waterschapwegen en waarbij de wettelijk, toegestane afmetingen afwijken, een ontheffing te verlenen. Daarvoor dient de provincie wel eerst toestemming te vragen aan het waterschap.

Wettelijk, toegestane afmetingen transporten landbouwvoertuigcombinaties

De maximale afmetingen van een transport met een landbouwvoertuigcombinatie waarvoor de transporteur/vervoerder geen ontheffing hoeft aan te vragen zijn:

 • Lengte: maximaal 18,75 meter. Uitgezonderd voor MMBS (Motorrijtuigen met een beperkte snelheid) en MM (Mobiele Machines) voor uitvoering van werkzaamheden. Dan mag de lengte van de combinatie maximaal 20,75 meter zijn.
 • Breedte: maximaal 3,00 meter.
 • Hoogte: maximaal 4,00 meter.

Let op: Voor een landbouwvoertuigcombinatie tussen de 3,00 m en maximaal 3,50 m breed kan de transporteur/ververvoerder rechtstreeks een landbouwontheffing aanvragen bij de RDW. Hiervoor dient de wegbeheerder wel een mandaat met de vrij te geven wegen en fysieke beperkingen af te geven aan de RDW.

Bovenwettelijk, toegestane afmetingen en voorwaarden transport landbouwvoertuig-combinaties

De RDW is (nog) niet bevoegd om voor transporten van landbouwvoertuigcombinaties met bovenwettelijk, toegestane afmetingen dan hierboven genoemd een ontheffing te verlenen. Daarvoor dient de transporteur/vervoerder wel een ontheffing aan te vragen. Hiervoor is de betreffende wegbeheerder zelf verantwoordelijk en gelden bepaalde richtlijnen en worden voorwaarden gesteld, namelijk:

 1. Toetsing van de aanvraag vindt plaats op basis van de richtlijnen voor exceptionele transport (vrachtauto’s met aanhanger) door de desbetreffende rayonmedewerker.
 2. Er wordt geen ontheffing verleend voor voertuigen die breder zijn dan 3,50 meter of hoger zijn dan 4,00 meter. In uitzonderlijke gevallen kan van de hoogte worden afgeweken en stemmen de desbetreffende rayonmedewerker en de themabeheerder dienstverlening dit voor de provinciale wegen onderling af. Het waterschap dient dit zelf te beoordelen voor haar wegen.
 3. Er kan alleen ontheffing worden verleend voor die trajecten waarvoor een aanvraag is ingediend.
 4. Indien nodig stelt de provincie voorwaarden aan bepaalde tijdstippen om de route te rijden.
 5. Bij hele, extreme afmetingen van de voertuigen en afhankelijk van de route worden routebegeleiders voorgeschreven.
 6. In de aanvraag dienen altijd de afmetingen: lengte, breedte, hoogte en het kenteken van de landbouwvoertuig(combinaties) te worden aangegeven.
 7. Afhankelijk van de aanvraag is het mogelijk om voor een bepaalde termijn een ontheffing te verlenen. Voor hoogte overschrijding geldt maximaal drie jaar. Voor lengte overschrijding geldt maximaal één jaar.

Invullen aanvraagformulier

 1. Wilt u een ontheffing verlengen en is uw voertuigbestand niet gewijzigd?
 2. Wilt u een nieuwe ontheffing aanvragen en/of is uw voertuigbestand (vervanging en/of uitbreiding van voertuig(en) gewijzigd?

Let op: vergeet de kentekens niet te vermelden !