Ontwerp inpassingsplan ‘Baanrotatie vliegveld Midden-Zeeland’ ter inzage

16 november 2023
|
Nieuws
Vliegveld Midden-Zeeland

Het ontwerp inpassingsplan ‘Baanrotatie vliegveld Midden-Zeeland’ ligt vanaf 16 november 2023 tot en met 27 december 2023 ter inzage.

Zeeland Airport bv wil de start-/ landingsbaan van het vliegveld Midden-Zeeland 22° graden tegen de klok in draaien en 200 meter naar het oosten verplaatsen. Dit verbetert de vliegveiligheid en vermindert de geluidbelasting van onder andere woon- en recreatiegebied Oranjeplaat en recreatiepark Waterpark Veerse Meer. Het plangebied ligt ten zuiden van de Calandweg en ten oosten van de Muidenweg en wordt ook deels begrensd door agrarisch gebied.

Wat verandert er?

In de bestemmingsplannen van de gemeenten Borsele, Goes, Middelburg, Noord-Beveland, Veere en Vlissingen zijn geluids-, veiligheids- en hoogtecontouren vastgelegd voor de huidige ligging van de start-/landingsbaan van het vliegveld. De contouren zijn overgenomen van het geldend Luchthavenbesluit. Door de draaiing en verplaatsing van de start-/landingsbaan aan de hand van een nog nieuw te nemen Luchthavenbesluit wijzigen ook de contouren en moeten deze ook juridisch-planologisch worden aangepast. Het provinciale inpassingsplan voorziet daar in voor alle zes gemeenten.

Het inpassingsplan is in te zien op Nu ter inzage | Provincie Zeeland. Op werkdagen kunt u tijdens kantooruren het inpassingsplan ook fysiek inzien op het provinciehuis, Abdij 6, 4331 BK in Middelburg.