Luchtvaart

De Provincie is voor de luchthaventerreinen binnen Zeeland. Daar hoort het Vliegveld Midden-Zeeland bij, dat wordt gebruikt voor recreatief en zakelijk vliegverkeer. Net als terreinen die worden gebruikt voor luchtballonnen, zweeftoestellen en zeilvliegtuigen.

Vliegveld Midden-Zeeland

Eisen aan luchtvaart

Het Rijk is verantwoordelijk voor vliegverkeer/gedragingen in het luchtruim. Denk aan de vlieghoogte of (onveilig) gedrag in het luchtruim. Of het beheer en gebruik van vliegroutes.

In de Wet luchtvaart en bijbehorende regelgeving zijn minimumeisen opgenomen voor luchtvaartactiviteiten. Naast deze minimumeisen kan de Provincie aanvullende regels stellen over geluid, externe veiligheid en luchtkwaliteit. Deze zijn vastgelegd in de Luchtvaartverordening Zeeland.

Overleg vliegveld Midden Zeeland

Vliegveld Midden-Zeeland is belangrijk voor recreatie, de economie en werkgelegenheid. Voor omwonenden en anderen in de omgeving zijn geluid en veiligheid juist van belang. In de Commissie voor Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland (CRO) overleggen alle betrokken partijen om ervoor te zorgen dat het vliegveld goed kan functioneren. Gemeenten, omwonenden, de exploitant van het vliegveld, gebruikers van het vliegveld en milieuorganisaties zijn vertegenwoordigd in de CRO. De CRO houdt zich niet bezig met individuele klachten over vliegverkeer.

Start- of landingsterreinen

Wordt een luchthaven meer dan twaalf dagen per jaar gebruikt? Dan is een luchthavenbesluit of een luchthavenregeling van de Provincie nodig. Een luchthavenbesluit is nodig als er milieueffecten (geluid en externe veiligheid) buiten het luchthaventerrein zijn. Als dat niet het geval is, is een luchthavenregeling genoeg.

Voor terreinen die maar af en toe gebruikt worden als start- of landingsterrein is geen luchthavenbesluit of luchthavenregeling nodig. Wel is dan een  voor Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (een TUG-ontheffing) nodig. De TUG-ontheffingen zijn bedoeld om incidenteel te kunnen starten en landen met bepaalde luchtvaartuigen op terreinen die geen vliegveld zijn. U vraagt deze aan met het aanvraagformulier TUG-ontheffing op de website van de RUD Zeeland.

Luchtballonnen, zeilvliegtuigen

Luchthavens die meer dan twaalf dagen per jaar worden gebruikt voor het opstijgen en/of landen met alleen vrije luchtballonnen, schermzweeftoestellen en zeilvliegtuigen hebben geen luchthavenregeling nodig. Wel moet de persoon die vliegt een verklaring van geen van de gemeente hebben. Ook moet hij/zij voldoen aan  de 'Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen'. Sinds oktober 2017 hebben luchtballonnen geen TUG-ontheffing meer nodig om te starten en landen op terreinen die geen vliegveld zijn. Dit is het gevolg van een wetswijziging.

Overlast melden van vliegverkeer

Ervaart u overlast van vliegverkeer in Zeeland? Dan kunt u dit melden bij het Milieumeldpunt van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland). RUD Zeeland zorgt namens de Provincie Zeeland voor de klachtbehandeling. Het Milieumeldpunt is zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar via het telefoonnummer:  +31 118 412323

Hoe wordt uw klacht behandeld?

Neemt u telefonisch contact op met het Milieumeldpunt? Dan vraagt de medewerker of u last heeft van overvliegend vliegverkeer of bewegingen op een vliegveld zelf.

Bij welke instantie kunt u een klacht indienen?

  • Overlast van overvliegend vliegverkeer/gedragingen in het luchtruim. In dit geval behandelt de Inspectie leefomgeving en Transport (IL&T) of de luchtvaartpolitie uw klacht. Het gaat bijvoorbeeld om vlieghoogte of (onveilig)gedrag in het luchtruim. De medewerker van het Milieumeldpunt geeft u de contactgegevens van IL&T of de luchtvaartpolitie. De RUD Zeeland behandelt uw klacht niet.
  • Overlast van bewegingen op een vliegveld of (tijdelijke) start- en landingslocatie. Voor alle activiteiten op de grond is RUD Zeeland om uw klacht te behandelen Het gaat dan bijvoorbeeld om starten en landen, of gebruik van een vliegveld buiten de openingstijden. De medewerker van het Milieumeldpunt geeft uw klacht door aan de RUD Zeeland. De RUD Zeeland neemt contact met u op om de klacht te bespreken. Hierna volgt onderzoek naar de klacht. De RUD Zeeland informeert u over de uitkomst.

Contact

Voor vragen over luchtvaart en de bevoegdheden van de Provincie:
Dominique da Cruz-Blaha
0118 631011
milieu@zeeland.nl

Voor vragen over de Commissie voor Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland (CRO):
0118 631011
milieu@zeeland.nl