Proef ‘Turbo Fladry’ ter bescherming van schapen

23 december 2021
|
Persbericht
Foto Turbo Fladry © Johan Mees

In West-Brabant is een proefopstelling gemaakt van een Turbo Fladry.

Een Turbo Fladry is een voor Europa innovatief systeem dat met hulp van elektrische stroomdraad en fladderlinten een wolf moet weren van schapenkuddes.

“Schapen beschermen is wolven beschermen. Om dat te doen, zijn slimme preventieve middelen welkom. We hebben dit systeem ruim een half jaar geleden in Amerika gezien en het is nu beschikbaar voor ons. We hopen dat het ook bij ons de veedieren beschermt tegen zwervende wolven”, zegt gedeputeerde Hagar Roijackers (Water, Natuur en GGA) van de provincie Noord-Brabant. Gedeputeerde Anita Pijpelink (Natuur, Water, Cultuur) van de provincie Zeeland is blij met het systeem: “Met preventieve maatregelen willen we schade door wolven zoveel mogelijk voorkomen. Dit innovatieve systeem is een stap in de goede richting om wolf én vee te beschermen. Daarom werken we graag mee aan de pilot.”

Lichtschitteringen en geluid

Het fladderlint komt uit de Verenigde Staten en bestaat uit een elektrische stroomdraad waar opvallende linten aan zijn bevestigd. Het is een preventief middel dat snel en eenvoudig is op te zetten, om te voorkomen dat een zwervende en onervaren wolf schapen aanvalt. Zwervende wolven zijn voorzichtig en argwanend en durven in eerste aanleg een fladderlint niet te passeren vanwege de lichtschitteringen en het geluid dat de linten in de wind maken. Als ze toch dichterbij komen, werkt de stroomdraad.

Een belangrijk voordeel van het systeem is dat het makkelijker en lichter is dan de gebruikelijke wolfwerende stroomnetten. Ook dit voordeel wordt getest met schapenhouders. Als het systeem bruikbaar is, kan het breed ingezet gaan worden.

Een gevestigde wolf die een vast territorium heeft, zal uiteindelijk wennen aan de fladderlinten en daarmee verliest het systeem zijn effect. Maar met name voor een zwervende wolf heeft het afschrikmiddel voldoende effect om de wolf te laten besluiten om door te lopen. Of het systeem werkt zoals verwacht, wordt nu in de praktijk getest.

Verder is het vooral belangrijk dat een zwervende wolf niet wordt opgejaagd. Als een wolf in paniek raakt en geen rustplaats kan vinden, heeft hij geen tijd om op het wild te jagen dat hij normaal gesproken eet. Wolven zoeken dan een gemakkelijkere prooi, zoals onbeschermde schapen.

De proefopstelling is opgezet door het consortium ‘Bescherm je vee’. Dit is een samenwerking tussen Van Bommel Faunawerk, ARK Natuurontwikkeling en Canine Efficiency. Het is speciaal opgericht voor dit demonstratieproject.

Overzichtsfoto Turbo Fladry door Johan Mees
Overzichtsfoto Turbo Fladry door Johan Mees