Provincie gecertificeerd als Fietsvriendelijk Bedrijf

15 februari 2022
|
Gedeputeerde Staten
Anita Pijpelink, Max Mooij (Fietsersbond) en Harry van der Maas

Provincie Zeeland moedigt medewerkers aan om duurzame vervoersmiddelen te gebruiken voor reizen van, naar en tijdens werk. Op die manier hoopt de organisatie de uitstoot van CO2 te verminderen. Dat doen we al sinds 2020, en die inspanningen zijn beloond. Op 15 februari reikte de Fietsersbond het Gouden Certificaat uit aan gedeputeerden Harry van der Maas en Anita Pijpelink. Dat gebeurde op het Provinciehuis aan het Abdijplein in Middelburg.

Provincie Zeeland ontvangt het gouden certificaat vanwege een aantal redenen. Zo organiseren we samen met andere organisaties een project met deelfietsen. Zowel op het Abdijplein als via de Cyclehub op Ramsburg kunnen medewerkers een fiets lenen. Daarnaast mogen bezoekers hun fiets direct voor het provinciehuis parkeren. Voor medewerkers stelt de Provincie e-bikes en een speedpedelec beschikbaar voor dienstreizen en woon-werkverkeer. Medewerkers kunnen hun fiets stallen in een goede fietsenstalling. Daar wordt op dit moment gewerkt aan extra laadmogelijkheden voor elektrische fietsen. Ook zijn er voorzieningen waar medewerkers zich om kunnen kleden en op kunnen frissen. Verder moedigt de Provincie acties aan als Love to Ride, Ride for the Roses en het NK Tegenwindfietsen.

Gezond en groen werkgeverschap

De Provincie voldoet volgens de Fietsersbond al alle onderdelen van een fietsvriendelijke organisatie. Vandaar dat gedeputeerde Anita Pijpelink (Personeel & Organisatie) en gedeputeerde Harry van der Maas (Facilitair, Mobiliteit) op 15 februari het Gouden certificaat in ontvangst namen. Van der Maas: “Fietsen is een gezond alternatief! Mooi dat we niet alleen in de vervoersplannen voor Zeeland, maar ook binnen de eigen organisatie kiezen voor duurzame vervoersmiddelen. Ik ben er trots op dat onze inzet wordt beloond met het Gouden Certificaat. We blijven hier de komende jaren op inzetten.”

De centrale ligging van het provinciehuis binnen het stadscentrum van Middelburg ontmoedigt het reizen met de auto naar het werk. Toch gaat het de organisatie vooral om gezond en groen werkgeverschap. Vitaliteit en een duurzame leefomgeving zijn onderwerpen die nadrukkelijk op de agenda staan. Pijpelink: “Fietsen is gezond én goed voor het milieu. Daarom stimuleren we onze medewerkers om de fiets te pakken wanneer dat kan. Als je naar het werk gaat, maar ook bij afspraken buiten de deur. Ook zorgen we voor goede faciliteiten als kluisjes, laadpunten en kleedruimtes. We merken dat ons personeel dat waardeert. En zo dragen we als organisatie een steentje bij aan een beter klimaat.”  

Fietsvriendelijk Bedrijf

Fietsvriendelijk Bedrijf/Cycle Friendly Employer is een idee van de European Cyclists’ Federation (ECF). In Nederland geeft de Fietsersbond deze certificaten uit. De certificering van Fietsvriendelijk Bedrijf is bedoeld voor werkgevers die trots zijn op hun fietsende medewerkers, en tegelijkertijd nog eens kritisch kijken waar de fietsfaciliteiten verbeterd kunnen worden. Afhankelijk van de faciliteiten, communicatie, motivatie en aanvullende voorwaarden krijgt de werkgever een bronzen, zilveren of gouden certificaat.