Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten opengesteld

1 februari 2022
|
Persbericht
glas-in-lood-raam Kapelle

Ook in 2022 heeft de Provincie een budget beschikbaar voor de restauratie van bepaalde categorieën rijksmonumenten. Het gaat om grote restauraties van bijvoorbeeld om kerkgebouwen, molens, stadhuizen en fabrieken. Het gaat nadrukkelijk niet om woonhuizen en ook niet om groene of archeologische monumenten. De subsidie bedraagt maximaal zeventig procent van de subsidiabele restauratiekosten, met een maximum van € 750.000. In totaal is er een bedrag van ruim 1,8 miljoen euro beschikbaar.

Aanvragen voor subsidies voor restauraties van rijksmonumenten kunnen worden ingediend van 1 februari tot en met 15 maart 2022. Dat kan via het digitale aanvraagformulier op www.zeeland.nl. Hier vindt u ook meer informatie over de subsidieregeling. Zo moet er er onder meer sprake zijn van een goede (her)bestemming van het monument.

Eerdere restauraties

Vorig jaar verstrekte de Provincie bijna 1,8 miljoen euro voor de restauratie van rijksmonumenten. Dat geldt ging toen naar vijf restauratieprojecten: Grote of Maria Magdalenakerk in Goes, Het Vollebregtorgel in de Opstandingskerk te Wissenkerke, de toren van de Geerteskerk in Kloetinge, het kerkgebouw van de Hervormde Kerk in Stavenisse en boerderij Grote Muiterij in Sint Maartensdijk. Monumenten zijn een belangrijk onderdeel van het Zeeuws erfgoed. De Provincie wil dit erfgoed niet alleen behouden, maar vindt het ook belangrijk dat een breed publiek ervan kan genieten.

Herbestemming rijksmonumenten

Het Zeeuwse erfgoed staat er in vergelijking met andere provincies niet goed voor. Ruim 100 monumenten (niet-woonhuizen) staan leeg of zijn er slecht aan toe. Dat willen we veranderen. De komende jaren willen we ons inzetten om kwetsbare monumenten (religieus erfgoed, agrarisch erfgoed en industrieel erfgoed) een nieuwe functie te geven. Om dat proces kracht bij te zetten, is een “loods herbestemming monumenten” aangesteld. Deze loods herbestemming gaat eigenaren en initiatiefnemers ondersteunen bij hun project.