Verplicht maaien distels vóór bloei

6 juni 2023
|
Nieuws
Bloeiende akkerdistel

Akkerdistels leveren een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit in Zeeland. De bloemen trekken veel insecten als bijen en vlinders aan en bieden een goede schuilplaats voor vogels. Voor de landbouwsector is deze plant een doorn in het oog. Eenmaal ontkiemt tussen opkomend gewas is de distel moeilijk te bestrijden. Daarom is in de provinciale distelverordening bepaald dat distels in de buurt van óf op akkerbouwgrond voor de bloei verplicht gemaaid moet worden. Plantensoorten als de akkerdistel (Cirsium arvense) en akkermelkdistel (Sonchus arvensis) komen op dit moment weer tot bloei.

De Provincie Zeeland maakte daarom met haar partners goede afspraken over (preventief) maaien van deze distels en ecologisch beheer van bermen. De meeste natuurgebieden in Zeeland worden beheerd door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of Het Zeeuwse Landschap. Met deze drie organisaties heeft de Provincie Zeeland afspraken gemaakt over het maaien van akkerdistels in de (rand)gebieden die door hen beheerd worden. Contactgegevens van deze organisaties staan vermeld op onze Provinciale website.

Als het gaat om grond in bezit van derden, raden wij u aan contact op te nemen met de eigenaar en hem of haar vriendelijk te verzoeken de distels te maaien.

Mocht de grondeigenaar om welke reden dan ook geen gehoor geven aan uw verzoek, dan kunt u terecht bij uw gemeente, die in het geval van disteloverlast bevoegd is tot handhaven.

Meer informatie over de Provinciale distelverordening vindt u op de pagina Natuurverordeningen.