Wetswijziging voor mogelijk maken langer openhouden kerncentrale Borssele ter inzage

31 mei 2023
|
Nieuws
Afbeelding van de kerncentrale in Borssele

Van 31 mei tot en met 11 juli 2023 ligt ter inzage het voornemen van het kabinet om de wet te wijzigen om het langer openhouden van de kerncentrale Borssele mogelijk te maken.

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat werken samen aan deze wetswijziging. Het kabinet heeft aangekondigd dat zij wil dat de kerncentrale Borssele na 2033 open blijft. Om dat mogelijk te maken moet als eerste stap de Kernenergiewet worden aangepast. 

Meer informatie en de stukken zijn in te zien op Wetswijziging voor het mogelijk maken van het langer openhouden van kerncentrale Borssele | Platform Participatie. Via deze website kunt u ook een indienen.

De stukken liggen ook vanaf 31 mei 2023 ook ter inzage op het Provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg en zijn van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren in te zien.