Agrarisch natuur- en landschapsbeheer, subsidie

De provincie kan verlenen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Agrarische collectieven kunnen aanvragen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Deze subsidieaanvraag heet een gebiedsaanvraag.

Een agrarisch collectief is een samenwerkingsverband tussen boeren en andere beheerders van landbouwgrond.

De subsidie is geldig voor een periode van 6 jaar.

Voorwaarden:

U kunt alleen een aanvragen als het agrarische collectief door de provincie is gecertificeerd. Een certificering is een verklaring van de provincie. Hierin moet staan dat de natuurbeheerder of gebiedscoördinator voldoet aan de eisen voor beheer.

Contact:

U vraagt de aan bij de provincie.

Adres uitvoerende instantie:

LNV-Loket (Dienst Regeling Assen)
Mandemaat 3
9405 TG Assen
Nederland

Postbus 322
9400 AH Assen
Nederland

Wet- en regelgeving:

Meer informatie: