Wilt u bijzonder transport vervoeren over het Kanaal door Walcheren? Of wilt u varen met een schip waarvan de toegestane afmetingen niet voldoen aan de gestelde eisen?

In deze gevallen dient u ontheffing aan te vragen van de Waterverordening Zeeland bij de provincie.

Wilt u bijzonder transport vervoeren over het Kanaal door Walcheren? Of wilt u varen met een schip waarvan de toegestane afmetingen niet voldoen aan de gestelde eisen?

In deze gevallen dient u ontheffing aan te vragen van de Waterverordening Zeeland bij de provincie.

Contact: 

U doet de melding of verzoek om toestemming bij de provincie via een digitaal aanvraagformulier.

Bezwaar en beroep: 

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Adres uitvoerende instantie: 
Provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Tel: 
(+31) (0118) 63 10 11
Fax: 
(+31) (0118) 62 69 49
E-mailadres: 
provincie@zeeland.nl