Geluidsoverlast sportmotoren

Sportmotoren mogen het maximale geluidsniveau niet overschrijden. Tevens mogen zij niet gebruikt worden op locaties waarvoor geen is verleend. U kunt echter een bij de provincie aanvragen. Bijvoorbeeld als u een evenement wilt organiseren.

Wilt u een evenement organiseren met sportmotoren die veel geluid produceren? Dan moet u daarvoor een ontheffing aanvragen. U vraagt de ontheffing aan bij de provincie.

Een sportmotor is een motorrijtuig op minder dan 4 wielen. De motor heeft geen (normaal) kenteken en is bedoeld voor de motorsport. Sportmotoren mogen niet meer lawaai maken dan het maximale geluidsniveau.

Wilt u een evenement organiseren met sportmotoren die meer lawaai maken dan het maximale geluidsniveau? Dan heeft u een nodig. U vraagt deze ontheffing aan bij de provincie.

De provincie Zeeland verstrekt geen ontheffing gebruik sportmotoren. Voor gebruik sportmotoren in verband met de geluidsproductie, dient men wél een aan te vragen volgens de Wet Milieubeheer.

Voorwaarden:

De belangrijkste voorwaarde voor een is:

  • Het evenement met luidruchtige sportmotoren vindt plaats op een circuit of een crossbaan met een omgevingsvergunning.

Aanpak:

Neem contact op met de provincie. De provincie vertelt u precies hoe u een aanvraagt.

Contact:

U vraagt de voor een evenement met luidruchtige sportmotoren aan bij de provincie.

Termijn:

De provincie neemt binnen 8 weken een beslissing over uw ontheffingsaanvraag. Wanneer de provincie dat nodig vindt, kan de provincie deze termijn verlengen met maximaal 6 weken.

Bezwaar en beroep:

Bent u het niet eens met de toekenning of afwijzing van een ? Maak dan binnen 6 weken na de beslissing van de provincie. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Alle mogen binnen 6 weken bezwaar maken. Heeft niemand gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de ontheffing definitief.

Adres uitvoerende instantie:

RUD Zeeland
Stadhuisplein 1
4531 GZ Terneuzen
Nederland

Postbus 35
4530 AA Terneuzen
Nederland

Wet- en regelgeving: