Geluidsoverlast sportmotoren

Sportmotoren mogen het maximale geluidsniveau niet overschrijden. Tevens mogen zij niet gebruikt worden op locaties waarvoor geen vergunning is verleend. U kunt echter een ontheffing bij de provincie aanvragen. Bijvoorbeeld als u een evenement wilt organiseren.

Wilt u een evenement organiseren met sportmotoren die veel geluid maken? Dan moet u daarvoor een ontheffing aanvragen. U vraagt de ontheffing aan bij de provincie.

Het is voor sportmotoren verboden om het maximale geluidsniveau te overschrijden. Een sportmotor is een motorrijtuig op minder dan 4 wielen. De motor heeft geen (normaal) kenteken en is bedoeld voor de beoefening van de motorsport. Ook kunt u ontheffing aanvragen voor sportterreinen, evenementen en locaties. Een sportterrein is speciaal bestemd voor het gebruik van motoren, bromfietsen en andere gemotoriseerde voertuigen met een vergunning. Locaties zijn bijvoorbeeld motorcrossterreinen voor wedstrijd- of vrijetijds doelen.

De provincie Zeeland verstrekt geen ontheffing gebruik sportmotoren. Voor gebruik sportmotoren in verband met de geluidsproductie, dient men wél een vergunning aan te vragen volgens de Wet Milieubeheer.

Voorwaarden:

De voorwaarden verschillen per situatie.

Contact:

U vraagt de ontheffing voor het verhaal op geluidsoverschrijding aan bij de provincie.

Termijn:

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank

Bezwaar en beroep:

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank

Wet- en regelgeving: