Gemeenschappelijke regelingen, geschilbeslechting

Heeft u als gemeentebestuur een meningsverschil met een andere gemeente over de toepassing van een gemeentelijke regeling? De provincie biedt hulp bij het oplossen van meningsverschillen. U kunt een aanvraag geschilbeslechting indienen bij de provincie.

De provincie biedt hulp bij meningsverschillen tussen (verschillende) gemeentebesturen over hoe gemeentelijke regelingen moeten worden toegepast. Bestaat er een meningsverschil waar u samen niet uitkomt? Dan kan het gemeentebestuur het meningsverschil voorleggen aan de provincie. De provincie neemt dan een besluit.

Voorwaarden:

Is er een geschil over de toepassing van een gemeenschappelijke regeling? Dan kunt u het meningsverschil voorleggen aan de provincie, als:

  • gemeentebesturen het met elkaar oneens zijn
  • gemeentebesturen die deelnemen aan een regeling of samenwerkingsverband het met elkaar oneens zijn
  • uw geschil niet gaat over schuldvorderingen of burgerlijke rechten
  • de beslissing over uw geschil niet al is overgedragen aan andere partijen

Contact:

U vraagt geschilbeslechting aan bij de provincie.

Adres uitvoerende instantie:

Provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Nederland

Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Nederland

Wet- en regelgeving: