Informatieverzoek

Wilt u informatie over een bestuurlijke zaak ontvangen? Of wilt u een bestuurlijk document ontvangen? U kunt een verzoek indienen bij de provincie.

Provincies moeten zich aan de informatieplicht houden. Dit staat beschreven in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Iedereen mag een informatieverzoek bij de provincie indienen over het bestuur van de provincie. Heeft u een bestuurlijke vraag? Vermeld dan duidelijk om welke bestuurlijke zaak het gaat. Wilt u een bestuurlijk document ontvangen? Geef dan duidelijk aan om welk bestuurlijk document het gaat. Een bestuurlijke zaak gaat over het beleid van de provincie. Ook valt de voorbereiding en de uitvoering van het beleid van de provincie hieronder.

Voorwaarden:

U kunt informatie opvragen als er aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • er moet sprake zijn van een bestuurlijke provinciale kwestie; en
  • de informatie moet zich bevinden in een document.

Een document is een bij de provincie aanwezig schriftelijk stuk dat gegevens bevat. De provincie kan weigeren stukken in te laten zien op basis van wettelijke uitzonderingsgronden.

Contact:

U doet uw verzoek bij de provincie.

Wet- en regelgeving:

Meer informatie: