Onttrekking weg aan het openbaar verkeer

Als belanghebbende kunt u aan de overheid vragen een weg ontoegankelijk te maken voor het verkeer. U moet dan een verzoek indienen bij de beheerder van de weg. Ook als u een weg weer toegankelijk wilt maken voor het verkeer, kunt u bezwaar aantekenen bij de instantie die het besluit heeft genomen.

De overheid beheert de meeste wegen in Nederland. Zowel het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen kunnen wegen in eigen beheer hebben. De overheid die een weg onderhoudt kan die weg aan het openbaar verkeer onttrekken. Dit houdt in dat die weg (of een deel daarvan) niet langer toegankelijk is. Meestal gebeurt dit in verband met reconstructie van de weg of met de duurzaamheid en veiligheid van het verkeer. Bij het besluit moet een afweging plaatsvinden tussen de (algemene) veiligheids- en bereikbaarheidsbelangen en andere belangen. Ook als belanghebbende kunt u de overheid verzoeken een weg aan het openbaar verkeer te onttrekken. De weg wordt dan ontoegankelijk gemaakt voor het verkeer.

Voorwaarden:

U kunt de gemeente verzoeken een weg aan het openbaar verkeer te onttrekken. Dit kan wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • u bent belanghebbende. Dan is uw belang rechtstreeks betrokken bij een eventueel besluit over de weg;
  • de weg wordt niet onderhouden door het Rijk, de provincie of het waterschap.

Wanneer de gemeenteraad weigert om aan een verzoek te voldoen, kunt u beroep instellen bij de provincie.

Voor wegen die worden beheerd door het Rijk, de provincie of een waterschap is er in de Wegenwet geen soortgelijke bepaling opgenomen. Wanneer er een besluit is genomen over het onttrekken van een weg aan het openbaar verkeer, kunt u hiertegen in bezwaar bij de instantie die het besluit genomen heeft.

 

Contact:

U dient bezwaar tegen een onttrekking van een weg in bij de instantie die het besluit heeft genomen. Dit kan zijn het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), de gemeente, of de provincie.

Termijn:

Weigert de overheid aan het verzoek te voldoen? Dan kunt u beroep instellen bij de instantie die het besluit heeft genomen. Behalve als deze instantie de gemeente is, dan gaat u in beroep bij de provincie.

Het is ook mogelijk dat u juist tegen het besluit van onttrekking van de weg aan het openbaar verkeer bent. U kunt dan bezwaar indienen bij de instantie die het besluit voor onttrekking heeft genomen. 

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag bij de instantie die het besluit voor onttrekking heeft genomen. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Bezwaar en beroep:

Weigert de overheid aan het verzoek te voldoen? Dan kunt u beroep instellen bij de instantie die het besluit heeft genomen. Behalve als deze instantie de gemeente is, dan gaat u in beroep bij de provincie.

Het is ook mogelijk dat u juist tegen het besluit van onttrekking van de weg aan het openbaar verkeer bent. U kunt dan bezwaar indienen bij de instantie die het besluit voor onttrekking heeft genomen. 

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag bij de instantie die het besluit voor onttrekking heeft genomen. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Adres uitvoerende instantie:

Provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Nederland

Postbus 6001
4330 AL Middelburg
Nederland

Wet- en regelgeving: