Opstijgen of landen buiten een vliegveld

Wilt u buiten het vliegveldterrein opstijgen of landen met een luchtvaartuig? Dan heeft u een TUG-ontheffing nodig. U dient een aanvraag in bij de provincie.

Het is verboden om buiten een vliegveld op te stijgen of te landen met een luchtvaartuig. Luchtvaartuigen zijn bijvoorbeeld helikopters, paragliders en zweefvliegtuigen. U heeft een 'tijdelijk en uitzonderlijk gebruik' (TUG) ontheffing nodig als u ontheffing van dit verbod wilt. U dient een aanvraag in bij de provincie.

Vliegt u met een drone? Dan heeft u een vliegbewijs nodig als de drone zwaarder is dan 250 gram. Hiervoor moet u eerst online een kennistest doen bij een erkende vliegschool. Bent u eigenaar van een drone? Dan heeft u een exploitatienummer nodig.

Voorwaarden:

De luchtvaartuigen waarvoor u ontheffing kunt krijgen, zijn:

 • helikopters
 • zweeftoestellen (behalve schermzweeftoestellen)
 • micro light aeroplanes (mla’s)
 • onbemande luchtvaartuigen (drones) van 25 tot 150 kg
 • watervliegtuigen
 • landbouwluchtvaartuigen
 • luchtschepen
 • vliegtuigen voor een luchtshow

U krijgt een TUG-ontheffing als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De ontheffing is voor een van de hierboven genoemde luchtvaartuigen.
 • Het terrein voldoet aan de volgende eisen:

        o Er geldt geen tijdelijk of blijvend verbod voor burgerluchtvaart in het gebied.

        o Het gebied is geen openbaar oefengebied voor noodlandingen.

        o Het terrein ligt niet in een laagvlieggebied, of binnen een afstand van 3 zeemijlen van een laagvliegroute (militaire luchtvaart). Deze eis geldt niet in het weekend of op nationale feestdagen.

        o Het gebied ligt buiten de in de beleidsregels aangewezen natuur- en stiltegebieden.

U heeft geen ontheffing nodig voor:

 • modelvliegtuigen en drones met een maximaal gewicht van 25 kg
 • zeilvliegtuigen
 • schermzweeftoestellen
 • luchtvaartuigen die een nood- of voorzorgslanding maken of hebben gemaakt
 • luchtballonnen

Bij structureel gebruik van één locatie is het mogelijk om bij de gemeente een verklaring van geen bezwaar aan te vragen.

Contact:

U vraagt de ontheffing aan bij de provincie.

Termijn:

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Bezwaar en beroep:

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving:

Formulieren:

Meer informatie: