Plaatsing strokenborden/bewegwijzering, toestemming

Wilt u een vermelding van uw bedrijf of instelling op een strokenbord langs een provinciale weg? Vraag dan om toestemming bij de provincie.

Een strokenbord is een bord langs de weg dat een gebouw of terrein aangeeft. Het gebouw of terrein ligt aan of vlakbij een provinciale weg. Er zijn 2 soorten borden:

 • bruin-witte borden verwijzen naar een toeristische of recreatieve bestemming
 • blauw-witte borden verwijzen naar:
  • een bedrijf
  • een bedrijventerrein
  • een instelling

Wilt u een met een strokenbord verwijzen naar uw bedrijf of instelling langs de weg? U heeft daar toestemming van de provincie voor nodig.

Voorwaarden:

De voorwaarden voor het krijgen van toestemming voor een strokenbord zijn onder andere:

 • de periode van openstelling
 • de aantallen bezoekers
 • het type weg waarvoor het verzoek wordt gedaan
 • de afstand van de bestemming tot die weg

Houd ook rekening houden met de provinciale regels voor bewegwijzering. De provincie bekijkt of de verkeersveiligheid, de leefbaarheid en de kwaliteit van de weg niet in gevaar komen.

Aanpak:

Zo vraagt u om toestemming voor een strokenbord:

 • U neemt contact op met de provincie
 • U geeft onder andere door:
  • de plaats van het bord
  • het soort bestemming
  • de openingstijden
  • de aantallen bezoekers
  • het type weg van de provinciale weg tot de bestemming
  • de afstand van het bord tot de bestemming

Termijn:

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar indienen bij de provincie. Als u het niet eens met de uitspraak, dan kunt in beroep gaan bij de rechtbank.

Bezwaar en beroep:

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar indienen bij de provincie. Als u het niet eens met de uitspraak, dan kunt in beroep gaan bij de rechtbank.

Adres uitvoerende instantie:

Provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Nederland

Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Nederland

Wet- en regelgeving: