Vergunning voor bouwen over een vaarweg

De provincie kan vaarwegen in eigen beheer hebben. Als u van plan bent om een viaduct of een brug over 1 van deze vaarwegen te plaatsen, dan moet u hiervoor een vergunning of ontheffing aanvragen bij de provincie.

Wanneer u in, onder of over het water wilt gaan bouwen, is het verstandig eerst te controleren wie de eigenaar van deze vaarweg is. De provincie kan openbare vaarwegen in eigen beheer hebben. U moet dan bij de provincie een vergunning of ontheffing aanvragen. Het gaat hierbij om bouwwerken als viaducten of bruggen, maar ook een eenvoudige aanlegsteiger, een insteekhaven of tuinhuisjes.

Voorwaarden:

De voorwaarden voor een aanvraag zijn onder andere:

  • U bent belanghebbende, dat wil zeggen u wilt een bouwwerk of activiteit verrichten in, onder of over een vaarweg.
  • De vaarweg is in beheer bij de provincie.
  • Het te maken bouwwerk belemmert de scheepvaart niet en brengt de instandhouding van de vaarweg (oevers en doorstroming) niet in gevaar.

Contact:

U vraagt de vergunning of ontheffing aan bij de provincie.

Termijn:

U kunt bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Bezwaar en beroep:

U kunt bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving: