Voorlopige voorziening

Heeft u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de provincie? Of heeft u beroep aangetekend tegen een beslissing op bezwaar van de provincie? Als u wilt dat de werking van het besluit of de beslissing op bezwaar tijdelijk wordt opgeschort, kunt u vragen om een voorlopige voorziening.

Als u het niet eens bent met een besluit van de provincie, dan kunt u bezwaar maken. Wijst de provincie uw bezwaar af? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Daarnaast kunt u een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Dit betekent dat u de rechtbank vraagt om het besluit tijdelijk niet uit te voeren. Bijvoorbeeld als u bezwaar maakt tegen een bouwvergunning. Met een voorlopige voorziening voorkomt u dat de bouw op korte termijn mag beginnen.

Tegen sommige besluiten kunt u rechtstreeks bij de rechtbank in beroep gaan. U hoeft dan niet eerst een bezwaar in te dienen. Ook dan kunt u een voorlopige voorziening bij de rechtbank aanvragen.

Voorwaarden:

De voorwaarden om een voorlopige voorziening aan te vragen zijn:

 • U heeft tegen het besluit bezwaar gemaakt bij de provincie of beroep ingediend bij de rechtbank.
 • Het besluit heeft directe gevolgen voor u.
 • Er is spoed bij een tijdelijk verbod op de uitvoering van het besluit.

Aanpak:

Zo vraagt u een voorlopige voorziening aan:

 • U dient een verzoek in bij de rechtbank.
 • U heeft nodig:
  • een verzoekschrift, met daarin:
   • uw naam en adres
   • waarom u het verzoek doet en waarom het spoed heeft
   • wat de voorlopige voorziening volgens u moet zijn
   • de datum en uw handtekening
  • het besluit waartegen bezwaar of beroep loopt
  • eventueel: documenten en foto’s die uw standpunt onderbouwen

 

Wet- en regelgeving: