Voorziening onverwijlde bijstand

De gemeente beslist of u een bijstandsuitkering krijgt en eventueel een voorschot. Voor de aanvullende bijstand voor ouderen (AIO) neemt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) deze beslissing.

U heeft een uitkering aangevraagd, maar u krijgt in de tussentijd geen voorschot van de gemeente? Of zij geven u te weinig voorschot voor bijstand of de aanvullende bijstand voor ouderen (AIO) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U kunt dan gebruikmaken van de voorziening onverwijlde bijstand. U dient een verzoek in bij de provincie.

U heeft geld nodig om van te leven. Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, dan duurt het even voordat u geld krijgt. Voor de bijstandsuitkering moet de gemeente eerst uw aanvraag beoordelen. Voor de aanvullende bijstand voor ouderen moet de Sociale Verzekeringsbank (SVB) eerst uw aanvraag beoordelen.

Soms duurt het 4 weken of langer voordat u een besluit krijgt. In die weken moet u ook uw rekeningen betalen en eten kopen. Daarom kunt u een voorschot krijgen. U kunt een voorschot krijgen vanaf 4 weken nadat u de bijstandsuitkering aangevraagd heeft. Dan krijgt u alvast wat geld van de uitkering. Als u de uitkering krijgt, wordt het voorschot er weer vanaf gehaald.

Geeft de gemeente of SVB u geen voorschot? Of is het bedrag te laag? Vraag dan bij ons een voorziening onverwijlde bijstand aan. Wij besluiten dan of u een voorschot krijgt. Heeft u volgens ons gelijk? Dan moet de gemeente of SVB meteen het voorschot geven of verhogen.

Voorwaarden:

U kunt een besluit over een voorschot op de uitkering aanvragen onder deze voorwaarden:

  • U heeft 1 van deze uitkeringen aangevraagd:
    • bijstandsuitkering bij de gemeente
    • aanvullende bijstand voor ouderen (AIO) bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
  • De gemeente of de SVB heeft nog niet beslist op uw aanvraag.
  • U heeft de uitkering minstens 4 weken geleden aangevraagd.
  • De gemeente of de SVB geeft u geen of een te klein voorschot.
  • U heeft het voorschot dringend nodig om van te leven. U kunt niet langer wachten.
  • De gemeente of SVB heeft alle gegevens van u ontvangen waar ze om gevraagd hadden.

Aanpak:

U vraagt een besluit over een voorschot op de uitkering aan bij uw provincie. U mag ook iemand anders machtigen. Dan vraagt u iemand anders om het besluit voor u aan te vragen.

Termijn:

U kunt geen bezwaar maken tegen het besluit van de provincie.

Bezwaar en beroep:

U kunt geen bezwaar maken tegen het besluit van de provincie.

Wet- en regelgeving:

Meer informatie: