Bijstand vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente neemt het besluit over het verlenen van bijstandsuitkeringen. Heeft de gemeente niet binnen 4 weken hierover beslist? U ontvangt dan een voorschot op de uitkering. Dit voorschot verrekent de gemeente later met uw uitkering.

De aanvullende bijstand voor ouderen (AIO) vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Is uw totale inkomen vanaf uw AOW-leeftijd lager is dan het minimuminkomen? Dan vult de AIO uw inkomen aan tot het minimuminkomen.

Bijstand vraagt u aan bij de gemeente. De gemeente neemt het besluit over het verlenen van bijstandsuitkeringen. Heeft de gemeente niet binnen 4 weken hierover beslist? U ontvangt dan een voorschot op de uitkering. Dit voorschot verrekent de gemeente later met uw uitkering.

De aanvullende bijstand voor ouderen (AIO) vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Is uw totale inkomen vanaf uw AOW-leeftijd lager is dan het minimuminkomen? Dan vult de AIO uw inkomen aan tot het minimuminkomen.

Geeft de gemeente of SVB u geen voorschot? Of is het voorschot te laag? Vraag dan bij de provincie een voorziening onverwijlde bijstand aan. Geeft de provincie u gelijk? De gemeente of SVB moet dan onmiddellijk het voorschot geven of verhogen.

Voorwaarden: 

Om in aanmerking te komen voor de voorziening onverwijlde bijstand, gelden de volgende voorwaarden:

U heeft:

  • een bijstandsuitkering aangevraagd bij de gemeente of
  • een aanvullende bijstand voor ouderen (AIO) aangevraagd bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

En daarnaast geldt:

  • De gemeente of de SVB heeft nog niet beslist op de aanvraag.
  • U heeft de uitkering minstens 4 weken geleden aangevraagd.
  • De gemeente geeft u geen of een te klein voorschot.
  • U heeft het voorschot dringend nodig en kunt niet langer wachten.
Aanpak: 

U vraagt de onverwijlde bijstand schriftelijk aan bij de provincie. U mag iemand anders machtigen. Dit houdt in dat iemand anders de aanvraag voor u mag schrijven.

Contact: 

U vraagt de onverwijlde bijstand aan bij de provincie.

Bezwaar en beroep: 

U kunt geen bezwaar maken tegen de beslissing van de provincie.

Adres uitvoerende instantie: 
Provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Tel: 
(+31) (0118) 63 10 11
Fax: 
(+31) (0118) 62 69 49
E-mailadres: 
provincie@zeeland.nl