Zwembad openen, wijzigen of uitbreiden

Wilt u een zwembad beginnen, wijzigen of uitbreiden en daarbij openstellen voor publiek? Dan bent u verplicht hiervan een melding te doen. U doet de melding bij de provincie.

Als u een zwembad wilt beginnen, moet u dat melden bij de provincie. Ook een wijziging of uitbreiding moet u melden. Onder de meldingsplicht vallen: openbare zwembaden en semi-openbare zwembaden in bijvoorbeeld hotels, campings en sauna's, peuterbaden, medische baden en badinrichtingen in oppervlaktewater.

De melding is noodzakelijk zodat Gedeputeerde Staten kunnen bepalen of uw plannen kunnen voldoen aan de wetgeving en/of aanvullende voorschriften nodig zijn.

Voorwaarden:

De wet verplicht u bij het oprichten, wijzigen of het uitbreiden van een badinrichting een melding te maken bij de provincie.

Contact:

U doet uw melding bij de provincie waar het zwembad ligt of komt te liggen.

Wet- en regelgeving: