Zeeland heeft een krappe arbeidsmarkt die nu en in de komende jaren zwaar onder druk komt te staan. Wanneer geen actie ondernomen wordt, komen we in Zeeland straks duizenden werkzame personen tekort. Daarom zetten Zeeuwse bedrijven alles op alles om vacatures vervuld te krijgen door Zeeuwen én mensen van buiten Zeeland.

Impact Corona op de Zeeuwse Arbeidsmarkt

Dat het corona virus gevolgen heeft voor de economie en arbeidsmarkt is helder. De Zeeuwse arbeidsmarkt vóór corona was krap en kenmerkte zich onder andere in behoorlijke (voorziene) tekorten in bepaalde sectoren. Wat de (lange termijn) effecten van corona zullen zijn is niet geheel te overzien. Om meer grip te krijgen op mogelijke scenario’s voor de arbeidsmarkt hebben de drie zuidelijke provincies, verenigd in Economisch Netwerk Zuid (EN-Zuid), onderzoeksbureaus Etil/Panteia gevraagd een rapport te schrijven over de impact van corona op de arbeidsmarkt. Het rapport wordt mede gebruikt om nieuw, passend beleid te maken en, waar nodig, bij te sturen.

“Doorrekening scenario’s arbeidsmarkt Zuid-Nederland”

Het rapport is ook interactief te bekijken via het dashboard van Arbeidsmarkt in Zicht. Daar kunt u zelf tussen scenario’s, sectoren en regio’s inzicht krijgen in de verschillende prognoses uit het rapport.

De urgente vraag naar personeel gaat door alle lagen van de arbeidsmarkt en sectoren heen. Voor werkgevers in Zeeland is het –op individuele basis- zeer lastig om deze vraag in te vullen. De economie is aangetrokken en de strijd om talent is losgebarsten. Daardoor is de concurrentie tussen regio’s en bedrijven enorm groot. Zeeland staat bij veel mensen op het netvlies als vakantiebestemming, maar in veel mindere mate op het gebied van wonen, leven en werken. Onvervulde vacatures remmen de economische ontwikkeling. Daarom zetten Zeeuwse bedrijven alles op alles om vacatures te vervullen.

Wilt u op innovatieve wijze aan de slag met de krapte op de werkvloer? Lees meer over subsidie voor sociale innovatieprojecten op het thema Human Capital.

Aanvalsteam Arbeidsmarkt

Als we in Zeeland niet de krachten bundelen om ons gebied te (her)positioneren als aantrekkelijke plek om te wonen en te werken, zal het invullen van alle vacatures in Zeeland een onmogelijke opgave worden. Om die reden hebben Zeeuwse bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden de krachten gebundeld in het Aanvalsteam Arbeidsmarkt: een gezamenlijke, doelgerichte aanpak, uitgaande van de vraag van werkgevers. Dit met als doel om een toekomstbestendige arbeidsmarkt te kunnen realiseren.

Om de tekorten op de arbeidsmarkt tegen te gaan is het niet alleen belangrijk om voldoende gekwalificeerd personeel (zowel uit Zeeland als van buiten Zeeland) aan te trekken voor vacatures, maar ook om alle potentiële Zeeuwse werknemers aan een baan proberen te helpen, zoals deeltijdwerkers, statushouders en mensen met een uitkering. Dit kan door te investeren in goed, flexibel en modern werkgeverschap en het bieden van optimale kansen voor ontwikkeling, doorstroming, om- en bijscholing en ontplooiing.

Nieuwsbrief

In de nieuwsbrief Werken aan de Arbeidsmarkt vindt u het laatste nieuws over wat Zeeuwse partijen doen om de vele vacatures te vervullen. Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via aanvalsteam-arbeidsmarkt@zeeland.nl.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verzendlijst van deze nieuwsbrief. Als u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief worden uw gegevens door de Provincie Zeeland verwijderd. Voor meer informatie over hoe de Provincie omgaat met uw persoonsgegevens, bekijk dan onze privacyverklaring op onze website: https://www.zeeland.nl/privacy.

In het kader van het Aanvalsplan werkt het team aan:

Concrete acties. Met name het gericht steunen van initiatieven uit de markt: één centraal punt waar men terecht kan, gestuurd vanuit '3o' verband (onderwijs, overheid en ondernemers) waarin verbinden, faciliteren en steunen centraal staan.

Het aanvalsteam werkt aan drie 'pijlers':

1) Iedereen doet mee: Zeeuwen voor Zeeuwse vacatures

2) Samen de schouders eronder: werkenden optimaal inzetten

3) Marketing: niet-Zeeuwen voor Zeeuwse vacatures

Contact

aanvalsteam-arbeidsmarkt@zeeland.nl​