Zeeland heeft een krappe arbeidsmarkt die nu en in de komende jaren zwaar onder druk komt te staan. Wanneer geen actie ondernomen wordt, komen we in Zeeland straks duizenden werkzame personen tekort. Daarom zetten Zeeuwse bedrijven alles op alles om vacatures vervuld te krijgen door Zeeuwen én mensen van buiten Zeeland.

Nieuwsbrief Aanvalsteam Arbeidsmarkt

Om de tekorten op de arbeidsmarkt tegen te gaan is het niet alleen belangrijk om voldoende gekwalificeerd personeel -ook van buiten Zeeland- aan te trekken voor vacatures, maar ook om alle potentiële Zeeuwse werknemers aan een baan proberen te helpen, zoals deeltijdwerkers, statushouders en mensen met een uitkering. Op al die fronten wordt actie ondernomen. In de nieuwsbrief Werken aan de arbeidsmarkt vindt u het laatste nieuws over de acties van het Aanvalsteam.

De urgente vraag naar personeel gaat door alle lagen van de arbeidsmarkt en sectoren heen. Voor werkgevers in Zeeland is het –op individuele basis- zeer lastig om deze vraag in te vullen. De economie is aangetrokken en de strijd om talent is losgebarsten. Daardoor is de concurrentie tussen regio’s en bedrijven enorm groot. Zeeland staat bij veel mensen op het netvlies als vakantiebestemming, maar in veel mindere mate op het gebied van wonen, leven en werken. Onvervulde vacatures remmen de economische ontwikkeling. Daarom zetten Zeeuwse bedrijven alles op alles om vacatures vervuld te krijgen.

Aanvalsteam Arbeidsmarkt

Als we in Zeeland niet de krachten bundelen om ons gebied te (her)positioneren als aantrekkelijke plek om te wonen en te werken, zal het invullen van alle vacatures in Zeeland een onmogelijke opgave worden. Om die reden hebben Zeeuwse bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden de krachten gebundeld in het Aanvalsteam Arbeidsmarkt: een gezamenlijke, doelgerichte aanpak, uitgaande van de vraag van werkgevers. Dit met als doel om een toekomstbestendige arbeidsmarkt te kunnen realiseren.

Om de tekorten op de arbeidsmarkt tegen te gaan is het niet alleen belangrijk om voldoende gekwalificeerd personeel (zowel uit Zeeland als van buiten Zeeland) aan te trekken voor vacatures, maar ook om alle potentiële Zeeuwse werknemers aan een baan proberen te helpen, zoals deeltijdwerkers, statushouders en mensen met een uitkering. Dit kan door te investeren in goed, flexibel en modern werkgeverschap en het bieden van optimale kansen voor ontwikkeling, doorstroming, om- en bijscholing en ontplooiing.

In het kader van het Aanvalsplan werkt het team aan:

Concrete acties. Met name het gericht steunen van initiatieven uit de markt: één centraal punt waar men terecht kan, gestuurd vanuit '3o' verband (onderwijs, overheid en ondernemers) waarin verbinden, faciliteren en steunen centraal staan.

Het aanvalsteam werkt aan drie 'pijlers':

1) Iedereen doet mee: Zeeuwen voor Zeeuwse vacatures

2) Samen de schouders eronder: werkenden optimaal inzetten

3) Marketing: niet-Zeeuwen voor Zeeuwse vacatures

Contact

aanvalsteam-arbeidsmarkt@zeeland.nl​