Arbeidsmarkt

Wanneer geen actie ondernomen wordt, komen we in de komende jaren duizenden werkzame personen tekort in Zeeland. Zeeuwse bedrijven zetten dus alles op alles om vacatures vervuld te krijgen door Zeeuwen én mensen van buiten Zeeland.

medewerkers in ziekenhuis

Om vacatures in te vullen hebben Zeeuwse bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden de krachten gebundeld in het Aanvalsteam Arbeidsmarkt. Dit is een aanpak die samen is opgesteld en uitgaat van de vraag van werkgevers. Het doel is om een arbeidsmarkt te bouwen die klaar is voor de toekomst.

Om tekorten op de arbeidsmarkt tegen te gaan is het belangrijk om voldoende geschikt personeel aan te trekken, zowel binnen als buiten Zeeland. Ook het proberen om alle mogelijke Zeeuwse werknemers aan een baan te helpen telt mee. Denk aan deeltijdwerkers, statushouders en mensen met een uitkering. Dit kan door te investeren in goed, passend en modern werkgeverschap. Verder moeten werknemers de kans krijgen zich te ontwikkelen, door te stromen en om- en bijscholing te krijgen.  

Acties Aanvalsplan

Vanuit het Aanvalsplan werkt het team aan duidelijke acties, zoals de digitale verzamelplaats Eezie.nl. Deze acties zijn gericht op het steunen van ideeën uit de markt. Het is een centraal punt waar u terecht kan, gestuurd vanuit '3-o' verband (onderwijs, overheid en ondernemers). Hierin staan verbinden en ondersteunen centraal.

Het Aanvalsteam werkt aan drie 'pijlers':

  1. Iedereen doet mee: Zeeuwen voor Zeeuwse vacatures
  2. Samen de schouders eronder: werkenden zo goed mogelijk inzetten
  3. Marketing: niet-Zeeuwen voor Zeeuwse vacatures

ArbeidsmarktInZicht

ArbeidsmarktInZicht is het arbeidsmarktplatform voor de provincie Zeeland. Het internetplatform is een totaaloverzicht van de regionale arbeidsmarkt en de ontwikkelingen binnen de thema’s arbeidsmarkt, onderwijs, economie en skills. Daarmee ondersteunt ArbeidsmarktInZicht de regio Zeeland bij het analyseren en het succesvol aanpakken van lokale en regionale arbeidsmarktvraagstukken.

Bekijk hier het dashboard voor Energietransitie en onbenut arbeidspotentieel.

HR Netwerk Zeeland

In 2021 is het HR Netwerk Zeeland opgericht. Het doel is samenwerken, kennis delen en elkaar helpen bij HR-vraagstukken, om uitdagingen op de Zeeuwse arbeidsmarkt aan te kunnen. Het kennisplatform is voor iedereen die betrokken of verantwoordelijk is voor HRM bij een Zeeuwse werkgever. Inmiddels telt het netwerk al meer dan 800 leden. Meer informatie leest u op www.hrnetwerkzeeland.nl. Bekijk de film waarin leden van het netwerk terugkijken op de afgelopen jaren.

Nieuwsbrief

In de nieuwsbrief Werken aan de Arbeidsmarkt leest u wat Zeeuwse partijen doen om de vele vacatures te vervullen. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via aanvalsteam-arbeidsmarkt@zeeland.nl.