Zeeland heeft een krappe arbeidsmarkt die nu en in de komende jaren zwaar onder druk komt te staan. Wanneer geen actie ondernomen wordt, komen we in Zeeland straks duizenden werkzame personen tekort. Daarom zetten Zeeuwse bedrijven alles op alles om vacatures vervuld te krijgen door Zeeuwen én mensen van buiten Zeeland.

Notitie 2,5 jaar Aanvalsplan arbeidsmarkt

Eén van de deelnemende partijen in het Aanvalsteam, de Provincie Zeeland, heeft 2,5 jaar na de start een tussenbalans opgemaakt in de notitie 2,5 jaar Aanvalsplan arbeidsmarkt. In de notitie is uitgebreider aandacht voor de activiteiten binnen pijler 2 (Werkenden optimaal inzetten), de pijler onder de hoede van het beleidsteam arbeidsmarkt van de Provincie Zeeland.

Als we in Zeeland niet de krachten bundelen om ons gebied te (her)positioneren als aantrekkelijke plek om te wonen en te werken, zal het invullen van alle vacatures in Zeeland een onmogelijke opgave worden. Om die reden hebben Zeeuwse bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden de krachten gebundeld in het Aanvalsteam Arbeidsmarkt: een gezamenlijke, doelgerichte aanpak, uitgaande van de vraag van werkgevers. Dit met als doel om een toekomstbestendige arbeidsmarkt te kunnen realiseren.

Om de tekorten op de arbeidsmarkt tegen te gaan is het niet alleen belangrijk om voldoende gekwalificeerd personeel (zowel uit Zeeland als van buiten Zeeland) aan te trekken voor vacatures, maar ook om alle potentiële Zeeuwse werknemers aan een baan proberen te helpen, zoals deeltijdwerkers, statushouders en mensen met een uitkering. Dit kan door te investeren in goed, flexibel en modern werkgeverschap en het bieden van optimale kansen voor ontwikkeling, doorstroming, om- en bijscholing en ontplooiing.

Arbeidsmarkt en coronacrisis

Het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft in opdracht van het Aanvalsteam Arbeidsmarkt onderzoek gedaan naar de impact van de coronacrisis op de Zeeuwse arbeidsmarkt. Daarover vond maandag 16 november 2020 een webinar plaats met Jo-Annes de Bat, André van der Reest, Minouche den Doelder, Hendrik-Jan van Arenthals en Diana Korteweg-Maris. U kunt de webinar terugkijken.

Nieuwsbrief

In de nieuwsbrief Werken aan de Arbeidsmarkt vindt u het laatste nieuws over wat Zeeuwse partijen doen om de vele vacatures te vervullen. Wilt u de nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via aanvalsteam-arbeidsmarkt@zeeland.nl.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verzendlijst van deze nieuwsbrief. Als u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief worden uw gegevens door de Provincie Zeeland verwijderd. Voor meer informatie over hoe de Provincie omgaat met uw persoonsgegevens, bekijk dan onze privacyverklaring op onze website: https://www.zeeland.nl/privacy.

In het kader van het Aanvalsplan werkt het team aan:

Concrete acties. Met name het gericht steunen van initiatieven uit de markt: één centraal punt waar men terecht kan, gestuurd vanuit '3o' verband (onderwijs, overheid en ondernemers) waarin verbinden, faciliteren en steunen centraal staan.

Het aanvalsteam werkt aan drie 'pijlers':

  1. Iedereen doet mee: Zeeuwen voor Zeeuwse vacatures
  2. Samen de schouders eronder: werkenden optimaal inzetten
  3. Marketing: niet-Zeeuwen voor Zeeuwse vacatures

Contact

aanvalsteam-arbeidsmarkt@zeeland.nl​