Arbeidsmarkt

Zeeland heeft een krappe arbeidsmarkt die nu en in de komende jaren zwaar onder druk komt te staan. Wanneer geen actie ondernomen wordt, komen we in Zeeland straks duizenden werkzame personen tekort. Daarom zetten Zeeuwse bedrijven alles op alles om vacatures vervuld te krijgen door Zeeuwen én mensen van buiten Zeeland.

medewerkers in ziekenhuis

Het invullen van alle vacatures in Zeeland zal niet lukken als we niet samenwerken om ons gebied te (her)positioneren als een aantrekkelijke plek om te wonen en werken. Daarom hebben Zeeuwse bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden de krachten gebundeld in het Aanvalsteam Arbeidsmarkt. Dit is een aanpak die samen is opgesteld en uitgaat van de vraag van werkgevers. Het doel is om een arbeidsmarkt te realiseren die klaar is voor de toekomst.

Om tekorten op de arbeidsmarkt tegen te gaan is het niet alleen belangrijk om voldoende geschikt personeel aan te trekken, zowel uit Zeeland als van buiten Zeeland. Ook het proberen om alle mogelijke Zeeuwse werknemers aan een baan te helpen telt mee. Denk aan deeltijdwerkers, statushouders en mensen met een uitkering. Dit kan door te investeren in goed, passend en modern werkgeverschap. Verder moeten zo gunstig mogelijk kansen voor ontwikkeling, doorstroming, om- en bijscholing en ontplooiing worden geboden.  

Notitie 2,5 jaar Aanvalsplan arbeidsmarkt

De Provincie Zeeland is één van de partijen die meedoet in het Aanvalsteam. Tweeënhalf jaar na de start heeft zij een tussenbalans uitgemaakt. Deze tussenbalans staat in de notitie 2,5 jaar Aanvalsplan arbeidsmarkt. In de notitie is uitgebreid aandacht voor activiteiten binnen peiler 2 (Werkenden zo goed mogelijk inzetten). Het beleidsteam arbeidsmarkt van de Provincie Zeeland is verantwoordelijk voor deze pijler.

Arbeidsmarkt en coronacrisis

Het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme onderzocht in opdracht van het Aanvalsteam Arbeidsmarkt de invloed van de coronacrisis op de Zeeuwse arbeidsmarkt. Op maandag 16 november 2020 was er een webinar over de uitkomsten met Jo-Annes de Bat, André van der Reest, Minouche den Doelder, Hendrik-Jan van Arenthals en Diana Korteweg-Maris. U kunt de webinar terugkijken.

Nieuwsbrief

In de nieuwsbrief Werken aan de Arbeidsmarkt leest u het laatste nieuws over wat Zeeuwse partijen doen om de vele vacatures te vervullen. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via aanvalsteam-arbeidsmarkt@zeeland.nl.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de verzendlijst van deze nieuwsbrief. Als u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief worden uw gegevens door de Provincie Zeeland verwijderd. Voor meer informatie over hoe de Provincie omgaat met uw persoonsgegevens, bekijk dan onze privacyverklaring.

Acties Aanvalsplan

Vanuit het Aanvalsplan werkt het team aan duidelijke acties. Deze zijn gericht op het steunen van ideeën uit de markt. Eén centraal punt waar u terecht kan, gestuurd vanuit '3o' verband (onderwijs, overheid en ondernemers). Hierin staan verbinden en ondersteunen centraal.

Het aanvalsteam werkt aan drie 'pijlers':

  1. Iedereen doet mee: Zeeuwen voor Zeeuwse vacatures
  2. Samen de schouders eronder: werkenden zo goed mogelijk inzetten
  3. Marketing: niet-Zeeuwen voor Zeeuwse vacatures

HR Netwerk Zeeland

In 2021 is het HR Netwerk Zeeland opgericht. Het doel van dit netwerk is samenwerken, kennis delen en elkaar helpen bij HR-vraagstukken, om uitdagingen op de Zeeuwse arbeidsmarkt aan te kunnen. Het kennisplatform is er voor iedereen die betrokken is bij, of verantwoordelijk is voor HRM bij een werkgever die in Zeeland gevestigd is. Meer informatie leest u op www.hrnetwerkzeeland.nl.