Huisvesting tijdelijke (buitenlandse) werknemers

Eén doelgroep voor flexwonen waar in Zeeland veel aandacht voor is, zijn tijdelijke (buitenlandse) werknemers. Dit is een gevarieerde groep mensen die soms voor korte tijd (zoals in de pluktijd) of voor langere tijd (zoals expats) in Zeeland verblijven voor werk. Snel beschikbare en kwalitatief goede woonruimte voor deze groep is van groot belang.

Bekijk hier de verhalen van:

Buitenlandse werknemers willen graag aan de slag in Zeeland,  maar willen niet geconfronteerd worden met ingewikkelde regelgeving of procedures. Vaak regelen bedrijven of uitzendbureaus daarom zelf de huisvesting.

Onderzoek Stec groep

Stec groep heeft onderzoek gedaan naar de behoefte aan huisvesting voor buitenlandse werknemers nu en in de toekomst. Daaruit blijkt dat er grote verschillen tussen de regio’s in Zeeland zijn voor wat betreft aantallen buitenlandse werknemers, verblijfsduur en huisvestingsvorm. Wat de regio’s wel gemeen hebben is dat ze allemaal te maken hebben met een groei in economie/arbeidsmarkt en een toenemende vergrijzing waardoor de werkzame bevolking vanzelf krimpt. Er is dan ook een groei voorzien in arbeidskrachten van buiten Zeeland van circa 7.000 nu naar 9.500 tot 12.500 werknemers in 2029. Er is in die periode een aanvullende huisvestingsbehoefte voor minimaal 2.340 werknemers.

Toenemende druk op huisvesting

De druk op de beschikbare huisvesting voor buitenlandse werknemers is vanwege corona toegenomen. Ook zal de vraag naar beschikbaarheid en kwaliteit van huisvesting in Zeeland, mede als gevolg van groeiende vraag op de arbeidsmarkt, de komende jaren alleen maar toenemen.  

Dat blijkt uit het onderzoek van de door de Provincie aangestelde aanjager huisvesting buitenlandse werknemers Jan de Regt. Naar aanleiding van signalen uit de fruitsector (via ZLTO/NFO) en de vrijetijdseconomie heeft hij onderzocht of er knelpunten zijn ontstaan rondom de huisvesting van hun seizoenmedewerkers als gevolg van de coronacrisis. Lees meer over het onderzoek op deze website

Jaarrapportage arbeidsmigranten

Het kabinet heeft de aanbevelingen van de commissie Roemer uit het advies ‘Geen tweederangsburgers’ omarmd. Het kabinet geeft aan dat er nog steeds te veel misstanden voorkomen onder arbeidsmigranten, zo geven ook de vakbonden aan, maar het kabinet constateert ook dat veel maatregelen genomen of in ontwikkeling zijn bij ministeries, gemeenten, provincies, werkgevers en vakbonden. Dit moet en zal de komende jaren tot verder resultaat leiden. Het kabinet informeert de tweede kamer over de voortgang in de Jaarrapportage arbeidsmigranten 2021  Kamerbrief jaarrapportage arbeidsmigranten | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Zoekt u huisvesting of heeft u huisvesting in de aanbieding, het Expertisecentrum Flexwonen brengt vraag en aanbod  bij elkaar.

Terugblik online bijeenkomst 'Zeeland geeft thuis voor arbeidsmigranten'

Tijdens het Themaoverleg Wonen en Voorzieningen van het Overleg Zeeuwse Overheden hebben de wethouders van de Zeeuwse gemeenten aangegeven dat zij hun rol willen pakken op het dossier (huisvesting van) buitenlandse werknemers en daarbij ook met elkaar en de provincie te willen samenwerken. Om inspiratie en bouwstenen voor een breed gedragen actieplan te verzamelen, organiseerde de provincie Zeeland op 14 juli 2021 een online-bijeenkomst. Bekijk de uitzending terug op ons Youtube-kanaal.