Eén doelgroep voor flexwonen waar in Zeeland veel aandacht voor is, zijn tijdelijke (buitenlandse) werknemers. Dit is een gevarieerde groep mensen die soms voor korte tijd (zoals in de pluktijd) of voor langere tijd (zoals expats) in Zeeland verblijven voor werk. Snel beschikbare en kwalitatief goede woonruimte voor deze groep is van groot belang.

Buitenlandse werknemers willen graag aan de slag in Zeeland,  maar willen niet geconfronteerd worden met ingewikkelde regelgeving of procedures. Vaak regelen bedrijven of uitzendbureaus daarom zelf de huisvesting.

Onderzoek Stec groep

Stec groep heeft onderzoek gedaan naar de behoefte aan huisvesting voor buitenlandse werknemers nu en in de toekomst. Daaruit blijkt dat er grote verschillen tussen de regio’s in Zeeland zijn voor wat betreft aantallen buitenlandse werknemers, verblijfsduur en huisvestingsvorm. Wat de regio’s wel gemeen hebben is dat ze allemaal te maken hebben met een groei in economie/arbeidsmarkt en een toenemende vergrijzing waardoor de werkzame bevolking vanzelf krimpt. Er is dan ook een groei voorzien in arbeidskrachten van buiten Zeeland van circa 7.000 nu naar 9.500 tot 12.500 werknemers in 2029. Er is in die periode een aanvullende huisvestingsbehoefte voor minimaal 2.340 werknemers.

Toenemende druk op huisvesting

De druk op de beschikbare huisvesting voor buitenlandse werknemers is vanwege corona toegenomen. Ook zal de vraag naar beschikbaarheid en kwaliteit van huisvesting in Zeeland, mede als gevolg van groeiende vraag op de arbeidsmarkt, de komende jaren alleen maar toenemen.  

Dat blijkt uit het onderzoek van de door de Provincie aangestelde aanjager huisvesting buitenlandse werknemers Jan de Regt. Naar aanleiding van signalen uit de fruitsector (via ZLTO/NFO) en de vrijetijdseconomie heeft hij onderzocht of er knelpunten zijn ontstaan rondom de huisvesting van hun seizoenmedewerkers als gevolg van de coronacrisis.

De Regt adviseert provincie en gemeenten te zorgen voor een eenduidig gemeentelijk beleid betreffende de huisvesting van (buitenlandse) werknemers. Diverse gemeenten hebben wel beleid geformuleerd, maar per gemeente zitten daar verschillen in. Daarom wordt geadviseerd dit waar mogelijk op elkaar af te stemmen dan wel te uniformeren. Ook adviseert De Regt vraag en aanbod van beschikbare huisvesting in beeld  te brengen omdat nu onvoldoende inzicht is in wie waar tijdelijk gehuisvest is. Een registratieplicht kan daarin helpen. 

Lees meer over het onderzoek op deze website

Zoekt u huisvesting of heeft u huisvesting in de aanbieding, het Expertisecentrum Flexwonen brengt vraag en aanbod  bij elkaar.