Huisvesting tijdelijke (buitenlandse) werknemers

Eén doelgroep voor flexwonen waar in Zeeland veel aandacht voor is, zijn tijdelijke (buitenlandse) werknemers. Dit is een gevarieerde groep mensen die soms voor korte tijd (zoals in de pluktijd) of voor langere tijd (zoals expats) in Zeeland verblijven voor werk. Snel beschikbare en kwalitatief goede woonruimte voor deze groep is van groot belang.

  Bekijk hier de verhalen van:

  Buitenlandse werknemers willen graag aan de slag in Zeeland,  maar willen niet geconfronteerd worden met ingewikkelde regelgeving of procedures. Vaak regelen bedrijven of uitzendbureaus daarom zelf de huisvesting.

  Onderzoek Stec groep

  Stec groep heeft onderzoek gedaan naar de behoefte aan huisvesting voor buitenlandse werknemers nu en in de toekomst. Daaruit blijkt dat er grote verschillen tussen de regio’s in Zeeland zijn voor wat betreft aantallen buitenlandse werknemers, verblijfsduur en huisvestingsvorm. Wat de regio’s wel gemeen hebben is dat ze allemaal te maken hebben met een groei in economie/arbeidsmarkt en een toenemende vergrijzing waardoor de werkzame bevolking vanzelf krimpt. Er is dan ook een groei voorzien in arbeidskrachten van buiten Zeeland van circa 7.000 nu naar 9.500 tot 12.500 werknemers in 2029. Er is in die periode een aanvullende huisvestingsbehoefte voor minimaal 2.340 werknemers.

  Toenemende druk op huisvesting

  De druk op de beschikbare huisvesting voor buitenlandse werknemers is vanwege corona toegenomen. Ook zal de vraag naar beschikbaarheid en kwaliteit van huisvesting in Zeeland, mede als gevolg van groeiende vraag op de arbeidsmarkt, de komende jaren alleen maar toenemen.  

  Dat blijkt uit het onderzoek van de door de Provincie aangestelde aanjager huisvesting buitenlandse werknemers Jan de Regt. Naar aanleiding van signalen uit de fruitsector (via ZLTO/NFO) en de vrijetijdseconomie heeft hij onderzocht of er knelpunten zijn ontstaan rondom de huisvesting van hun seizoenmedewerkers als gevolg van de coronacrisis.

  De Regt adviseert provincie en gemeenten te zorgen voor een eenduidig gemeentelijk beleid betreffende de huisvesting van (buitenlandse) werknemers. Diverse gemeenten hebben wel beleid geformuleerd, maar per gemeente zitten daar verschillen in. Daarom wordt geadviseerd dit waar mogelijk op elkaar af te stemmen dan wel te uniformeren. Ook adviseert De Regt vraag en aanbod van beschikbare huisvesting in beeld  te brengen omdat nu onvoldoende inzicht is in wie waar tijdelijk gehuisvest is. Een registratieplicht kan daarin helpen. 

  Lees meer over het onderzoek op deze website

  Flexibele woonoplossing Zeeuws-Vlaanderen

  Vanwege de grote vraag naar huisvesting in en rondom Terneuzen worden de mogelijkheden bekeken voor het realiseren van flexibele huisvesting door HomeFlex. Er is veel economische groei en bedrijvigheid rondom Terneuzen. Door de bouw van de nieuwe zeesluis en windenergieparken, en de groei van de glastuintuinbouw is er veel vraag naar arbeidskrachten. Voor het aantrekken van de benodigde werknemers is het van belang om goede huisvesting te bieden. Inmiddels is in de kern Sluiskil een project gerealiseerd dat kwalitatief goede huisvesting biedt met 32 compleet ingerichte appartementen. Lees er meer over op www.homeflex.nl.

  Zoekt u huisvesting of heeft u huisvesting in de aanbieding, het Expertisecentrum Flexwonen brengt vraag en aanbod  bij elkaar.

  Terugblik online bijeenkomst 'Zeeland geeft thuis voor arbeidsmigranten'

  Tijdens het Themaoverleg Wonen en Voorzieningen van het Overleg Zeeuwse Overheden hebben de wethouders van de Zeeuwse gemeenten aangegeven dat zij hun rol willen pakken op het dossier (huisvesting van) buitenlandse werknemers en daarbij ook met elkaar en de provincie te willen samenwerken. Om inspiratie en bouwstenen voor een breed gedragen actieplan te verzamelen, organiseerde de provincie Zeeland op 14 juli een ambtelijke online-aftrapbijeenkomst. Bekijk de uitzending terug op ons Youtube-kanaal.