Economisch Uitvoeringsprogramma

In dit Economisch Uitvoeringsprogramma 2022-2027 leest u meer over de activiteiten van het programma Regionale Economie. Deze activiteiten voert de Provincie Zeeland in de komende zes jaar uit. De Zeeuwse Omgevingsvisie vormt de basis voor de activiteiten.

 

landbouwmachine-economie

Economisch Uitvoeringsprogramma 2022-2027

Het College van Gedeputeerde Staten stelde 9 november 2021 het Economisch Uitvoeringsprogramma 2022-2027 vast. De afgelopen maanden spraken we met veel verschillende partijen en verzamelden we informatie  Hiermee stelden we dit programma op.

Zo sprak gedeputeerde Jo-Annes de Bat met verschillende ondernemers tijdens het webinar: Werken aan een duurzaam en innovatief Zeeland! Deze kunt u ook terugkijken. 

De volgende stap is uitvoeren, en dat doen we samen met u! Want het doel is: Samen werken aan de Zeeuwse economie. Hier vindt u de digitale versie van het Economisch Uitvoeringsprogramma 2022-2027.

Contact

Wilt u samen met ons het verschil maken, of heeft u vragen over het Economisch Uitvoeringsprogramma? Neem contact met ons op via provincie@zeeland.nl