Wat vinden jongeren van kernenergie?

In het kader van de consulatie over kansen en voorwaarden die de Provincie kan stellen aan de komst van twee nieuwe kerncentrales, heeft de Provincie ook een sessie georganiseerd voor jongeren. De Provincie Zeeland heeft 19 oktober 2023 gesproken met 12 jongeren van JouwZeeland, het provinciale jongerennetwerk.

De opgehaalde reacties uit de Zeeuwsbrede online consultatieronde zijn aan de Zeeuwse jongeren voorgelegd. Bij elk van de drie vragen uit de consultatie van inwoners zijn de 5 meest en minst genoemde reacties en de ‘meest uit de toon vallende’ reacties geselecteerd. De 15 reacties met de bijbehorende vraag zijn aan de jongeren voorgelegd. Ieder jongere heeft de reacties eerst zelf beoordeeld (eens-oneens, wat is daarbij je top 3), om vervolgens met elkaar van gedachten te wisselen waarom. Op basis van de wegingen en de uitgewisselde (soms tegenovergestelde) standpunten zijn onderstaande onderwerpen en aanknopingspunten voor voorwaarden en kansen naar boven gekomen

Opbrengst consultatie JouwZeeland

Landschap, dorp en stad

 • Behoud van het mooie landschappelijke, waterrijke en dorpse karakter van Zeeland.
 • Natuur, strand en zee binnen fietsbereik van de kernen.
 • Gemis aan stedelijke dynamiek.

Energie, klimaat en CO2

 • Maak inwoners bewust van energiegebruik: met minder energieverbruik is er ook minder energieopwekking nodig.
 • Wind en zon zijn niet voldoende als er meer elektrische auto’s, fietsen en apparaten in/om je huis komen, kernenergie kan daarbij helpen.
 • Zorg dat er ook geld gaat naar het energiezuiniger maken van woningen e.d.
 • Met de bouw van kerncentrales zorg je voor schonere energie en komen er banen bij.

Werkgelegenheid

 • De bouw van de kerncentrales zorgt voor meer banen.

Informatie en kennis

 • Zorg dat er meer informatie en kennis wordt gedeeld over kernenergie en kerncentrales. Daarbij ook duidelijkheid geven over ‘waarheden’, er is vaak meer dan één enkele waarheid.
 • Maak gebruik van de kennis die er nu al in Zeeland is en behoud die.
 • Kernenergie is een kans: de kerncentrales zetten Zeeland op de kaart, nationaal en internationaal.

Specifieke aandacht wordt gevraagd voor:

Openbaar vervoer

 • Zorg voor beter Openbaar Vervoer in heel Zeeland.

Collectief belang vs individueel belang

 • Oog voor de balans tussen het effect op individueel niveau en het effect voor het grotere geheel (regionaal en landelijk);

Opleiding en kennis

 • Zorg voor een breder aanbod aan (universitaire) studies;

Informatie voorziening

 • Zorg voor meer duidelijkheid en kennisdeling over het onderwerp Kernenergie, Kernafval, Gezondheidsrisico’s en dergelijke.
 • Geef inzage in het totale proces en hoe tot besluiten wordt gekomen en hoe wijzigingen of veranderingen ten opzichte van de besluiten worden geregeld;