IN ZEELAND voorjaar 2023

‘IN ZEELAND’ is het gratis magazine van de Provincie Zeeland. Het verschijnt vier keer per jaar en wordt verstuurd aan lezers die zich hierop abonneren. 

Cover IN ZEELAND magazine 05. Voorjaar 2023

Beste Zeeuwen,

‘Megawinst’, ‘aardverschuiving’, ‘dreun’. De media kwamen woorden tekort om de overwinning van de BoerBurgerBeweging bij de Provinciale Statenverkiezingen te duiden. Logisch. Het gebeurde immers niet eerder in de geschiedenis dat een nieuwe partij op die manier zijn entree maakte bij de Statenverkiezingen.

Hoewel de BBB ook in Zeeland veruit de grootste werd, is er bij ons iets minder sprake van een aardverschuiving. Met negen zetels heeft de BBB er drie meer dan de nummer 2, PvdA/GroenLinks. Dat is anders dan in bijvoorbeeld Drenthe, waar de BBB 17 van de 43 zetels behaalde en de eerstvolgende partijen er vier hebben. In Overijssel is het beeld ongeveer hetzelfde.

Hoe het ook zij, de kiezer heeft gesproken en de BBB heeft het voortouw genomen om tot een nieuwe coalitie te komen. Hoe die eruit gaat zien, is nu nog niet bekend. Maar dat er moet worden samengewerkt is wel duidelijk. Want voor een meerderheid in Provinciale Staten zijn minimaal drie partijen nodig. Zo zijn er verschillende mogelijkheden die op het moment dat ik dit schrijf worden bekeken.

De uitslag laat onverlet dat we – ook in Zeeland – voor grote opgaven staan. Die veranderen namelijk niet, hoe een verkiezingsuitslag ook uitpakt. En dat we alleen niet veel kunnen bereiken, blijkt ook weer uit de verhalen in dit magazine. Niet louter bij de grote opgaven maar ook bij de wat kleinere. Lees in deze IN ZEELAND bijvoorbeeld hoe SportZeeland onze inwoners – u en mij dus – stimuleert meer te bewegen, wat cultuurinstellingen mede dankzij subsidie van de Provincie doen en hoe we met heel veel anderen vorm geven aan het themajaar ‘Zeeland en de kracht van het water’.

Het interview met onze mensen op de Nautische Centrale in Vlissingen biedt u dan weer een blik in onze eigen keuken. “Dank u wel voor de goede service”, krijgt nautisch operator Elly van Zetten soms te horen.

Ik hoop dat we dat de komende jaren vaak mogen horen.

“Graag gedaan”, zal ons antwoord dan luiden. Wie er ook in het Provinciebestuur zitten.

Han Polman
Commissaris van de Koning