De Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) zet karakteristieke landschappelijke kenmerken ‘op de kaart’. Het bevordert de beleving door aan te geven waar cultuurhistorische waardevolle aspecten van het landschap gevonden kunnen worden. U kunt op de kaart bijvoorbeeld zoeken naar aardkundige waardevolle gebieden, zeeweringen of  historische landschappen. Ook kunt u oude (topografische) kaarten bekijken.

Zoeken in database