Een weergave van de milieubeschermingsgebieden die in de Omgevingsverordening 2018 Zeeland zijn aangewezen.

In deze gebieden gelden restricties ten aanzien van gedragingen en activiteiten en zijn richtwaarden voor het maximaal toegestane geluid vastgesteld.