Een overzicht van de natuurgebieden van het Natuurnetwerk Zeeland en de leefgebieden agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Bebouwde kom Houtopstanden Wet natuurbescherming. Binnen deze grenzen is de bescherming van houtopstanden in het kader van de Wet natuurbescherming niet van toepassing. Dat betekent dat hier geen meld- en herplantplicht geldt vanuit de provincie.