Op 21 september 2018 hebben Provinciale Staten het omgevingsplan Zeeland 2018 vastgesteld. Dit plan bevat het provinciaal beleid voor ruimte, milieu, natuur, economie, mobiliteit, cultuur en water.