De Provincie verzamelt feiten en cijfers over verkeer en vervoer in Zeeland. Hoeveel auto-, vracht- en fietsverkeer rijdt op welke plek? Waar is het drukker geworden en waar rustiger? Deze gegevens vindt u op deze pagina.

De gegevens gebruiken we ter ondersteuning van ons mobiliteitsbeleid. Ook kunnen we de ontwikkelingen volgen daar waar wijzigingen plaats hebben gevonden, bijvoorbeeld hoe het wegverkeer zich gedraagt bij het aanleggen van nieuwe wegen of het aanpassen van bestaande wegen. Ook andere overheden in Zeeland en adviesbureaus maken gebruik van deze gegevens.

Feiten en cijfers

De verzamelde feiten en cijfers over verkeer en vervoer worden gepresenteerd in verkeersstromenkaarten die u onderaan de pagina kunt downloaden. De verkeersgegevens die u hier terugvindt hebben niet alleen betrekking op Provinciale wegen. Het aanbod van deze gegevens komt tot stand door een samenwerkingsverband met collega wegbeheerders Rijkswaterstaat en Waterschap Scheldestromen. Gezamenlijk wordt een uitgebreid meetnet beheerd, wat zorgt voor een betrouwbaar beeld van de verkeersontwikkelingen in onze provincie.

Autoverkeer

Zeeland kent buiten de bebouwde kom circa 4500 kilometer aan wegen. Het Zeeuwse meetnet omvat alle rijks-, provinciale, en belangrijke waterschapswegen. Op ongeveer 100 locaties meten we het hele jaar door de verkeersintensiteit. Naast deze vaste meetpunten, meten we ook een maand per jaar op diverse andere punten. Onderaan deze pagina vindt u de rapportages van deze verkeerstellingen over het afgelopen jaar. Maandelijks verschijnt er een nieuwe rapportage.

Contact

Verkeersstromenkaart

Frans Pouwer
0118 63 1656
f.pouwer@zeeland.nl

Verkeerstellingen

Adrie Oosthoek
0118 63 1598
al.oosthoek@zeeland.nl