Verkeerscijfers

De Provincie verzamelt feiten en cijfers over verkeer en vervoer in Zeeland. Hoeveel auto-, vracht- en fietsverkeer rijdt op welke plek? Waar is het drukker geworden en waar rustiger? Deze gegevens vindt u op deze pagina.

Sloeweg N62

De gegevens gebruiken we als hulp voor ons mobiliteitsbeleid. Dit beleid gaat over een betere doorstroming van het verkeer. Ook kunnen we de ontwikkelingen volgen waar wijzigingen zijn geweest. Bijvoorbeeld hoe het wegverkeer reageert op het aanleggen van nieuwe wegen of het aanpassen van bestaande wegen. Andere overheden in Zeeland en adviesbureaus gebruiken deze gegevens ook.

Feiten en cijfers

De feiten en cijfers over verkeer en vervoer presenteren we in verkeersstromenkaarten. Deze kunt u onderaan de pagina downloaden. De gegevens over het verkeer die hier staan gaan niet alleen over provinciale wegen. Door samen te werken met collega wegbeheerders Rijkswaterstaat en Waterschap Scheldestromen kwamen we tot dit aanbod. Samen beheren we een uitgebreid meetnet. Dit zorgt voor een betrouwbaar beeld van de ontwikkelingen van het verkeer in onze provincie.

Autoverkeer

Zeeland heeft buiten de bebouwde kom ongeveer 4500 kilometer aan wegen. Het Zeeuwse meetnet bestaat uit alle rijks-, provinciale, en belangrijke waterschapswegen. Het hele jaar door meten we op ongeveer honderd locaties hoeveel verkeer er rijdt. Naast deze vaste meetpunten meten we ook één maand per jaar op andere punten. Onderaan deze pagina vindt u de verslagen van deze tellingen over het afgelopen jaar. Iedere maand verschijnt er een nieuw verslag.

Contact

Verkeersstromenkaart

Sanne van de Linde
06-25726551
sjp.vande.linde@zeeland.nl

Verkeerstellingen

Adrie Oosthoek
06-28902500
al.oosthoek@zeeland.nl