Verkeerscijfers

De Provincie verzamelt feiten en cijfers over verkeer en vervoer in Zeeland. Hoeveel auto-, vracht- en fietsverkeer rijdt op welke plek? Waar is het drukker geworden en waar rustiger? Deze gegevens vindt u op deze pagina.

Sloeweg N62

De gegevens gebruiken we als hulp voor ons mobiliteitsbeleid. Dit beleid gaat over een betere doorstroming van het verkeer. Ook kunnen we de ontwikkelingen volgen waar wijzigingen zijn geweest. Bijvoorbeeld hoe het wegverkeer reageert op het aanleggen van nieuwe wegen of het aanpassen van bestaande wegen. Andere overheden in Zeeland en adviesbureaus gebruiken deze gegevens ook.

Feiten en cijfers

Provincie Zeeland presenteert haar verkeersintensiteiten in een maandelijkse en een jaarlijkse verkeersintensiteiten kaart. Deze kaarten weergeven de verkeersaantallen van het verkeer op de wegen met een meetlocatie. De maandelijkse kaart met verkeertellingen weergeeft de tellingen van het daggemiddelde per maand. Deze wordt iedere maand bijgewerkt met de meest recente data. De jaarlijkse kaart weergeeft de tellingen van het daggemiddelde van een jaar. De kaarten bestaan uit drie lagen:

  1. Autoverkeer: de laag autoverkeer weergeeft de intensiteiten van de motorvoertuigen in daggemiddelden.
  2. Landbouwverkeer: de laag landbouwverkeer weergeeft het aantal landbouwvoertuigen als daggemiddelden (op acht landbouwtelpunten).
  3. Fietsverkeer: de kaart fietsverkeer weergeeft het aantal fietsers op de getelde fietspaden.

Binnen de jaarlijkse verkeersintensiteiten kaart is bij het autoverkeer extra informatie te vinden over de verdeling van het autoverkeer: lichte-, middelzware- en zware voertuigen.

Mapperr | Pagina niet gevonden

Pagina niet gevonden

Sorry, we kunnen deze pagina helaas niet (meer) vinden. Het lijkt erop dat de pagina die u probeert te raadplegen niet (meer) bestaat. Onze excuses voor het ongemak. Overzicht met beschikbare kaarten

De data is afkomstig vanuit onze eigen interne meetpunten, in samenwerking met Rijkswaterstaat en Waterschap Scheldestromen.

Meer informatie over de meetlocaties, zoals de meetwijze en voeding, vindt u op het dataportaal: Meetlocaties Provincie Zeeland

Autoverkeer

Zeeland heeft buiten de bebouwde kom ongeveer 4500 kilometer aan wegen. Het Zeeuwse meetnet bestaat uit alle rijks-, provinciale, en belangrijke waterschapswegen. Het hele jaar door meten we op ongeveer honderd locaties hoeveel verkeer er rijdt. Naast deze vaste meetpunten meten we ook één maand per jaar op andere punten. Onderaan deze pagina vindt u de verslagen van deze tellingen over het afgelopen jaar. Iedere maand verschijnt er een nieuw verslag.

Contact

Verkeersstromenkaart

Sanne van de Linde
06-25726551
sjp.vande.linde@zeeland.nl

Verkeerstellingen

Adrie Oosthoek
06-28902500
al.oosthoek@zeeland.nl