Zeeland bereikbaar en leefbaar houden. En vooral ook veiliger maken. Dat is het belangrijkste doel van het verkeersbeleid van de Provincie. In het Mobiliteitsplan Zeeland geven we aan hoe we dit doen.

Hoofdlijnen

Het Mobiliteitsplan Zeeland bestaat uit een visie op de toekomst van verkeer en vervoer in Zeeland tot 2028 en een programma met activiteiten voor de periode 2017-2019. De Provincie heeft daarbij de speerpunten:

  • snelle en veilige hoofdverbindingen over de weg en per openbaar vervoer;
  • goede bereikbaarheid voor bedrijven, forenzen en de Zeeuwse havens;
  • een netwerk voor toeristen en recreanten dat bijdraagt aan de beleving van Zeeland;
  • een goede bereikbaarheid van bovenlokale voorzieningen zoals zorg en onderwijs en een vernieuwde aanpak van verkeersonveiligheid.

Het Mobiliteitsplan Zeeland is een plan van de Provincie waar aan de ene kant het Rijksbeleid in is opgenomen en dat aan de andere kant ook doorwerkt in de plannen van gemeenten en het waterschap. Het Mobiliteitsplan Zeeland heeft een wettelijke basis en is één van de grote beleidsplannen van de Provincie.

Advies uit brede kring

Het Provinciaal Overleg Verkeer en Vervoer (POVV) adviseert de Provincie over verkeer en vervoer. Alle grote wegbeheerders zijn erin vertegenwoordigd: de provincie, alle dertien gemeenten, het waterschap en Rijkswaterstaat Zeeland. Inbreng is er ook vanuit de ANWB, Connexxion, doelgroepenvervoer, collectief vervoer, milieuorganisaties, Rover, de ENFB, de recreatiesector en het bedrijfsleven.

Contact

Wim Kant
+31 118 631382
wa.kant@zeeland.nl