Verkeersbeleid

Het belangrijkste doel van ons verkeersbeleid is om Zeeland bereikbaar, leefbaar en veilig te houden. In het Mobiliteitsplan Zeeland geven we aan hoe we dit doen.

Aanleg weg

Hoofdlijnen

Het Mobiliteitsplan Zeeland bestaat uit een visie op verkeer en vervoer in Zeeland tot 2028. Daarnaast is er een programma met activiteiten voor de periode 2017-2019. De Provincie heeft daarbij de doelen:

  • snelle en veilige hoofdverbindingen over de weg en per openbaar vervoer
  • goede bereikbaarheid voor bedrijven, forenzen en de Zeeuwse havens
  • een netwerk voor toeristen en recreanten dat bijdraagt aan de beleving van Zeeland
  • een goede bereikbaarheid van bovenlokale voorzieningen zoals zorg en onderwijs
  • een vernieuwde aanpak van verkeersonveiligheid

Het Mobiliteitsplan Zeeland is een plan van de Provincie waar het Rijksbeleid in is opgenomen. Het Mobiliteitsplan werkt ook door in de plannen van gemeenten en het waterschap. Daarnaast heeft het Mobiliteitsplan Zeeland een wettelijke basis en is één van de grote beleidsplannen van de Provincie.

Advies uit brede kring

Het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) adviseert de Provincie over verkeer en vervoer in het ‘Thema overleg Mobiliteit’. Alle grote wegbeheerders zitten in dit overleg: de Provincie, alle dertien gemeenten, het waterschap en Rijkswaterstaat Zeeland. Bijdragen zijn er ook vanuit de ANWB, Connexxion, doelgroepenvervoer, collectief vervoer, milieuorganisaties, Rover, de ENFB, recreatiesector en het bedrijfsleven.

Contact

Wim Kant
+31 118 631382
wa.kant@zeeland.nl