Bodemkaarten

Een weergave van verscheidene kaarten die in het bodemwerkveld gebruikt worden.

Topografische kaart van Zeeland die ruimtelijke informatie geeft over de bodemopbouw tot globaal 1 meter diepte

De Provincie Zeeland beschikt over verschillende digitale kaarten, die gebruikt worden binnen het bodemwerkveld. Deze digitale kaarten zijn hier te vinden.

Kaart