Cultuurhistorische kaart Zeeland

De Cultuurhistorische kaart Zeeland zet karakteristieke landschappelijke kenmerken 'op de kaart'.

Engelse soldaten schieten. Op achtergrond driemaster en diverse zeilschepen.

De Cultuurhistorische kaart Zeeland zet karakteristieke landschappelijke kenmerken ‘op de kaart’. Het bevordert de beleving door aan te geven waar cultuurhistorische waardevolle aspecten van het landschap gevonden kunnen worden. U kunt op de kaart bijvoorbeeld zoeken naar aardkundige waardevolle gebieden, zeeweringen of  historische landschappen. Ook kunt u oude (topografische) kaarten bekijken.

Kaart