Natuur en landschap kaart

Een overzicht van de natuurgebieden van het Natuurnetwerk Zeeland en de leefgebieden agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Sporen in het landschap

Bebouwde kom Houtopstanden Wet natuurbescherming. Binnen deze grenzen is de bescherming van houtopstanden in het kader van de Wet natuurbescherming niet van toepassing. Dat betekent dat hier geen meld- en herplantplicht geldt vanuit de provincie.

Kaart