Waterkansen kaart

De kaart laat zien welke ruimtelijke ontwikkelingen waar de beste kansen hebben.

haven met boten en huizen op achtergrond

Een hulpmiddel waarmee ruimtelijke ordening en landgebruik beter afgestemd kunnen worden op de mogelijkheden en beperkingen die waterhuishouding en bodemopbouw met zich meebrengen. 

Kaart