Zoet-zoutverdeling Zeeuwse ondergrond kaart

Deze kaart biedt u snel een beeld van de zoet-zoutverdeling op een bepaalde plaats. 

FRESHEM helikopter met meetinstrument op Vliegveld Midden-Zeeland

Door met behulp van een kaart inzichtelijk te maken waar zoet water zich bevindt of waar dit het beste kan worden opgeslagen, kunnen boeren bewuste keuzes maken in gewassen en wateropslag. Verder biedt de kaart een goede referentie als door ingrepen in de ondergrond een wijziging van de zoutverdeling niet kan worden uitgesloten, bijvoorbeeld bij de natuurontwikkelingen rond de Westerschelde, het dynamisch kustbeheer bij de Kop van Schouwen of de verzouting van het Volkerak-Zoommeer.

Kaart