Groenherstel Vogeldijk

Langs het Kanaal door Walcheren tussen Oost-Souburg en Middelburg plant de Provincie Zeeland de komende jaren nieuwe abelen. De bomen die nu langs de Vogeldijk staan zijn deels in zeer slechte staat en daarom aan vervanging toe. 

Groenherstel voor Vogeldijk

Gevaarlijke situaties

De bomen op de Vogeldijk zijn er over het algemeen slecht aan toe. Een groot deel van de abelen heeft snoeiwonden. Ook breken er regelmatig takken af. Soms vallen er zelfs bomen om! Dit levert gevaarlijke situaties op voor de naast gelegen spoorlijn, passerende voetgangers en mountainbikers. Om die reden vervangt de Provincie Zeeland fasegewijs bomen langs de Vogeldijk. Dat karwei begon in het najaar van 2017. 

Jaarlijks zijn de bomen langs de Vogeldijk gecontroleerd. Indien nodig zijn bomen gerooid of afbrekende takken verwijderd. Gezien de slechte staat waarin diverse bomen verkeren en de grote gaten in de bomenrij, is het nu tijd voor andere maatregelen.

De werkzaamheden

De Provincie wil dat de Vogeldijk een fijne, groene en veilige recreatieplek blijft. We willen het karakteristieke landschap behouden én gevaarlijke situaties voorkomen, binnen de financiële mogelijkheden die we hebben.

In overleg met wordt op basis van inspectiegegevens en de huidige open gaten in de bomenrij op de dijk bepaald welke bomen er weg gaan. Bomen die er erg slecht aan toe zijn worden als eerste gerooid. Direct worden op die plaats nieuwe bomen terug geplant. Op deze manier is er sprake van meer maatwerk en houden we zo lang mogelijk het laanidee aan. Ook kunnen we variëren in de lengte van de aan te pakken boombakken. Het kan elk jaar wat meer of juist minder dan 300 meter zijn.

Na acht jaar zijn alle de 475 bomen vervangen. Ook komen er nog eens 137 extra bomen bij. Naast de abelen worden er 88 notenbomen en 1.300 vierkante meter aan struiken aangeplant. In 2025 planten we de laatste bomen. De werkzaamheden vinden uiteraard plaats buiten het broedseizoen.

Karakteristiek beeld blijft

Als we niets doen, wordt het te gevaarlijk om de Vogeldijk open te stellen. De Vogeldijk, die nu openbaar toegankelijk is, wordt dan afgesloten met een hek. Dat zou jammer zijn: we willen graag dat wandelaars en mountainbikers kunnen blijven genieten van een mooi stuk groen. Het beeld van de Vogeldijk zal nauwelijks veranderen, omdat er gerooid zal worden op basis van inspectiegegevens. Bovendien is de stamomtrek van de nieuwe bomen rond de twintig centimeter. Ook komt er veel extra groen bij. In het negende jaar worden extra notenbomen aangeplant.

Omgevallen boom Vogeldijk