Natuurbeleving en promotie

We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk bewoners en bezoekers kunnen genieten van de Zeeuwse natuur. Want er ligt zoveel moois om de hoek: van schorren en slikken tot bossen en bloemdijken.  

Natuureducatie

We zorgen ervoor dat zoveel mogelijk natuurterreinen toegankelijk zijn; 95% van alle Zeeuwse natuur is vrij toegankelijk! Ook informeren we bezoekers over de flora en fauna die er te zien is. Samen met ondernemers en terreinbeheerders ontwikkelen we bovendien extra voorzieningen in of bij natuurgebieden. Denk aan fietsenrekken, bankjes of horeca in de buurt. Zo stimuleren we dat steeds meer mensen de Zeeuwse natuur in trekken en zich bewust worden van de waarde van al dat moois.

Natuureducatie

Uit allerlei onderzoeken blijkt dat mensen gelukkiger en gezonder worden als ze in de natuur zijn. Daarom werken we samen met Zeeuwse natuurorganisaties en VVV Zeeland om educatie, voorlichting en promotie op poten te zetten. Dat gebeurt onder coördinatie van het samenwerkingsverband “De Zeeuwse Natuur”. Hierin werken IVN Zeeland, Terra Maris, Nationaal Park Oosterschelde, Stichting Het Zeeuwse Landschap en Stichting Landschapsbeheer Zeeland intensief samen aan natuureducatie, natuurbeleving en de vindbaarheid van natuur. Ze doen dat bijvoorbeeld met campagnes en via de website natuurinzeeland.nl.  

Het samenwerkingsverband De Zeeuwse Natuur draagt bij aan een Zeeland waar álle kinderen in verbinding met natuur opgroeien. De Zeeuwse Natuur richt zich met name op educatie, bewustwording en beleving. Voor deze activiteiten ontvangt het samenwerkingsverband jaarlijks een subsidie van de Provincie.

Branding

Natuur is één van de belangrijkste kapitalen van Zeeland. Heel veel organisaties en ondernemers houden zich bezig met de vermarkting van een of meerdere gebieden. Om de samenhang, effectiviteit en efficiëntie van alle initiatieven op het vlak van natuurbeleving te vergroten, heeft de Provincie een brandingstrategie en actieprogramma ontwikkeld. Hierin staan tal van acties om de voorzieningen uit te breiden en te zorgen voor meer natuurbeleving. Niet alleen aan de kust, maar zeker ook in het achterland.

De zoektocht naar een sterke(re) identiteit heeft ook geleid tot een merkgids met het verhaal van natuur & landschap in Zeeland. De merkgids laat in woord en beeld zien wat de Zeeuwse natuur uniek maakt en omschrijft de identiteit van de Zeeuwse landschappen in vijf sferen. Daarbij is aangesloten bij al het goede dat er al ligt, zoals het merk ‘Zeeland, Land in Zee’. Organisaties die de Zeeuwse natuur willen ontsluiten en promoten, gaan de komende periode met deze merkgids aan de slag en kunnen hun producten en campagnes langs de ‘waardenmeetlat’ leggen. Dat versterkt de identiteit en zorgt voor herkenning. Zo zorgen we er samen voor dat steeds meer mensen de Zeeuwse natuur respecteren en waarderen.

Contact

Voor informatie over het samenwerkingsverband De Zeeuwse Natuur kunt u contact opnemen met

Monica Schra-Anthonisse 
+31 6 25709337
mj.schra-anthonisse@zeeland.nl
 

Voor vragen over natuurbeleving kunt u mailen naar: natuurbeleving@zeeland.nl.

Downloads

In de nota Natuurbeleving en –branding staat hoe de Provincie Zeeland samen met natuur-, milieu, vrijetijdsorganisaties en ondernemers de aanwezige natuur zo toegankelijk, beleefbaar en vindbaar als mogelijk wil maken, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit en diversiteit van de natuur.

De merkgids met het verhaal van natuur & landschap van Zeeland omschrijft de identiteit, verdeelt de natuur(gebieden) en landschappen van Zeeland in vijf sferen en biedt praktische handvatten om de identiteit via communicatiemiddelen in praktijk te brengen.

In de meerjarenvisie beschrijft samenwerkingsverband De Zeeuwse Natuur wat de ambities en concrete plannen zijn voor de komende jaren.

Gezin bekijkt natuur door verrekijker