Natuurbeleving en promotie

We vinden het belangrijk dat bewoners en bezoekers kunnen genieten van de Zeeuwse natuur. Want er ligt zoveel moois om de hoek: van schorren en slikken tot bossen en bloemdijken.  

natuureducatie

Daarom zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk natuurterreinen toegankelijk zijn. Maar liefst 95% van alle Zeeuwse natuur is vrij toegankelijk! Ook informeren we bezoekers over de flora en fauna die er te zien is. Samen met ondernemers en terreinbeheerders ontwikkelen we bovendien extra voorzieningen in of bij natuurgebieden. Denk aan fietsenrekken, bankjes of horeca in de buurt. Zo stimuleren we dat steeds meer mensen de Zeeuwse natuur in trekken en zich bewust worden van de waarde van al dat moois.

Natuureducatie

Mensen worden gelukkiger en gezonder als ze in de natuur zijn. Daarom werken we samen met Zeeuwse natuurorganisaties om educatie (onderwijs), voorlichting en promotie op poten te zetten. Dat gebeurt binnen het samenwerkingsverband De Zeeuwse Natuur”. Hierin werken IVN Zeeland, Terra Maris, Nationaal Park Oosterschelde, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer intensief samen met de Provincie Zeeland aan natuureducatie, natuurbeleving en de vindbaarheid van natuur.

We doen dat bijvoorbeeld met campagnes en via de website natuurinzeeland.nl.  

Voor deze activiteiten ontvangt het samenwerkingsverband jaarlijks een subsidie van de Provincie.

Promotie

Heel veel organisaties en ondernemers houden zich bezig met de vermarkting van een of meer gebieden. De Provincie heeft samen met de natuurorganisaties een brandingstrategie en actieprogramma opgesteld. Dit is bedoeld om de samenhang, effectiviteit en efficiëntie van alle initiatieven op het gebied van natuurbeleving te vergroten. Hierin staan acties om de voorzieningen uit te breiden en te zorgen voor meer natuurbeleving. Niet alleen aan de kust, maar zeker ook in het achterland.

De zoektocht naar een sterke(re) identiteit heeft geleid tot een merkgids met het verhaal van natuur en landschap in Zeeland. De merkgids laat in woord en beeld zien wat de Zeeuwse natuur uniek maakt. Daarbij is aangesloten bij al het goede dat er al ligt, zoals het merk ‘Zeeland, Land in Zee’. Organisaties die de Zeeuwse natuur positief onder de aandacht willen brengen, kunnen hun producten en campagnes toetsen aan deze merkgids. Dat versterkt de identiteit en zorgt voor herkenning. En het draagt hopelijk bij aan het besef dat we goed voor onze leefomgeving moeten zorgen. De Zeeuwse natuur blijft niet vanzelf zo mooi.

Contact

Voor informatie over het samenwerkingsverband De Zeeuwse Natuur kunt u contact opnemen met

Monica Schra-Anthonisse 
+31 6 25709337
mj.schra-anthonisse@zeeland.nl

Voor vragen over natuurbeleving kunt u mailen naar: natuurbeleving@zeeland.nl.

Nota Natuurbeleving en –branding

In de nota Natuurbeleving en –branding staat hoe de Provincie Zeeland samen met natuur-, milieu, vrijetijdsorganisaties en ondernemers de natuur zo toegankelijk, beleefbaar en vindbaar mogelijk wil maken. Dit zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit en diversiteit van de natuur.

Merkgids Het verhaal van natuur en landschap in Zeeland

De merkgids met het verhaal van natuur en landschap van Zeeland omschrijft de identiteit. Daarnaast biedt de gids praktische handvatten om de identiteit in praktijk te brengen.

Factsheet branding en marketing Natuur & Landschap Zeeland

De factsheet geeft een overzicht van de resultaten op het gebied van promotie van natuur en landschap over de afgelopen jaren.

Meerjarenvisie 2023-2026 De Zeeuwse natuur

In de meerjarenvisie beschrijft het samenwerkingsverband De Zeeuwse Natuur wat de doelen en concrete plannen zijn voor de komende jaren.

onderwater-natuur-ontdekken