Bewoners en recreanten moeten kunnen genieten van beleefbare  en toegankelijke natuur dichtbij.  Ook is het belangrijk dat mensen zich bewust zijn van de waarde van de natuur en er zorgvuldig mee omgaan. Om dit mogelijk te maken verstrekt de provincie jaarlijks een subsidie aan het samenwerkingsverband De Zeeuwse Natuur voor activiteiten rond educatie, voorlichting en de promotie van natuur.

Sinds 1 januari 2018 werken IVN Zeeland, Terra Maris, Nationaal Park Oosterschelde, Stichting Het Zeeuwse Landschap en Stichting Landschapsbeheer Zeeland samen onder de noemer “De Zeeuwse Natuur”.

Het samenwerkingsverband De Zeeuwse Natuur (DZN) draagt bij aan een Zeeland waar álle kinderen in verbinding met natuur opgroeien en álle inwoners en recreanten toegang hebben tot beleefbare & rijke natuur, heel dichtbij. Waar het fijn wonen, werken en leven is. DZN richt zich met name op educatie, bewustwording en beleving: “ De Zeeuwse natuur: beleef, beweeg en leer”.

De vijf organisaties vormen de basis van de samenwerking. De gemeentelijke Natuur- en Milieueducatiecentra (NME-centra) zijn natuurlijke partners waarmee nauw wordt samengewerkt. Verder worden er, afhankelijk van de activiteiten, partijen bij gezocht. Op het gebied van natuurbeleving zijn dat bijvoorbeeld Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Op het gebied van natuur en gezondheid kunnen dat HZ-Vlissingen en de GGD-Zeeland zijn. Vanzelfsprekend is VVV Zeeland partner als het gaat om natuur en recreatie.

Contact:

Marion Struik
+31 118 631150
m.struik@zeeland.nl 

 

Gezin bekijkt natuur door verrekijker

Downloads

In de meerjarenvisie van het samenwerkingsverband “Meer zichtbaarheid & meer impact door meer samenwerking” worden de ambities tot 2023 beschreven. Jaarlijks worden de ambities concreet gemaakt in een gezamenlijk jaarplan.