Bewoners en bezoekers moeten goed geïnformeerd worden over natuur en milieu in Zeeland. Ook vinden we het belangrijk dat mensen zich bewust zijn van de invloed van de mens op zijn omgeving.